Unibro Sigorta
ve Reasürans Brokerliği

Sigortacılık sektöründe üstün hizmet anlayışıyla çalışıyoruz ve çözümlerimizde üst düzey kalite sunuyoruz.

Kurumsal: Sektörler

İlaç, Kimya

İnşaat, Enerji

Otomotiv

Perakende

Tekstil

Madencilik

Bireysel: Paketler

Müşterilerimizi tanır ve hasarı öngörürüz.

Müşterimizin içinde bulunduğu sektör risklerine sahip olduğumuz finansal risk tecrübelerimiz gereği hakimizdir. Oluşmuş tecrübelerimizi müşteri özelinde dinleyerek kurguladığımız poliçe dizaynları ile birleştirerek her müşteriye sadece gerçek risklerini koruyan ürün oluştururuz.

Müşterimizi hasar öncesi (poliçe tanziminde) uzman ve deneyimli kadromuzla müşteri sektör risklerine hakim özel eksper kadroları ile bir araya getiririz. Tüm olası ve yaşanabilecek hasar sürecinin provasını yapar hazır tanımlı zaman aralıklarında süreci yönetiriz

Karar alır ve doğru fiyat sunarız.

Oluşmuş sektör tecrübesi ve temsil ettiği portföy büyüklüğüne paralel müşteri beklentilerine özel kurguladığı risk fasiliteleri aracılığı ile karar alır. Bu sayede rekabet ve hasar uygulamalarında çok hızlı tepki veririz.Müşterilerimizin tüm kararlarında yardımcı oluruz.

Önceliğimiz doğru ürünü doğru fiyata almaktır. Bu noktada mutabık kaldığımız doğruları müşterilerimizle belirleyerek bu hizmeti sunacak şirketler arasında rekabet yaratırız. Karşılıklı şeffaflıkla ve müşteri menfaatlerini dikkate alarak takip ettiğimiz tüm süreçler de fiyat rekabetinde çok güçlüyüzdür.