Kuaförlerin, kendi iş yerlerinde veya kiracı olarak kullandıkları işletmelerde karşılaşabilecekleri riskler bulunuyor. Yangın, hırsızlık, iş kaybı, müşterilere karşı sorumluluk, cam kırılması, terör olayları gibi risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu riskleri teminat altına alan kuaför sigortası özel bir paket sigortadır.

Genel anlamda kuaför sigortası bina, eşya, stok, shop front, cam, para, iş kaybı gibi seçenekleri kapsar. Primi düşük tutmak maksadıyla bazı kuaförler dar kapsamlı poliçe tercih ederler. Sigortacılık alanında yılların verdiği deneyime sahip Unibro Sigorta Brokerliği, bu konuda kuaförleri uyarıyor. Teminattan çıkarılan veya göz ardı edilen olası bir risk yüzünden nelerin kaybedileceği anlatılıyor. Bunun yerine, riski düşük teminatların limitlerini minimize ederek bir çözüm sunuyor.

Neden Kuaför Paket Sigortası Alınmalı?

İş yerlerindeki mallardan eşyaya, elektronik cihazlardan makinelere, müşterilerinizden çalışanlarınıza kadar tüm taşınır ve taşınmazlarınız Unibro Sigorta Brokerliği’nın en ekonomik çözümle size sunduğu kuaför sigortası poliçesiyle güvence altındadır.

Emek vererek dükkânınızı döşediğiniz, el emeğinizi kullandığınız, bütün birikiminizi yatırdığınız sermayeniz olası bir tehlike karşısında bir anda yok olabilir veya faaliyetiniz aksayabilir. Hiçbir kuaför ya da işletmeci bu duruma düşmek istemez. Unibro Sigorta Brokerliği olarak, geniş kapsamlı kuaför sigortası ile olası riskleri en aza indirgiyoruz. Siz de kafanızı olası tehlikelere takmadan, güvenli ve huzurlu bir şekilde işinizi yapmaya devam ediyorsunuz.

Dar Kapsamlı Kuaför Sigortası

Hırsızlık/soygun, yangın, su basması, deprem, fırtına, sel, düşme, zehirlenme, araç çarpması, makine kırılmaları genel anlamda işletmeleri güvence altına alır. Bunun dışında kalan riskler teminat dışındadır. Halk hareketleri sonucunda dükkanda oluşan maddi hasarları karşılamaz. Müşteri ve çalışanlarda olabilecek zararlar teminat dışındadır.

Dar kapsamlı kuaför sigortası isteyen işletme sahipleri belki daha az prim ödeyeceklerdir. Fakat işverenin mali sorumlulukları kapsam dışı olduğundan daha fazla zarara uğrayacaklardır.

Güzellik Bakım Sorumluluğu

Kuaför salonlarında cilt bakımı, maske, saç bakımı, saç kaynağı gibi güzellik bakımları yapılıyor. İşyerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda işverene hukuki bir sorumluluk düşüyor. Müşterilerde veya çalışanların tazminat talepleri, açılan davalar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri İşveren Mali Sorumluluk Sigortasıyla güvence altına alınıyor.

Ek teminat kapsamına giren bu risk faktörü göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir. Şeffaf ve profesyonel bir hizmet sunan Unibro Sigorta Brokerliği, işveren lehine olan risk faktörlerini önceden tespit ederek, işvereni güvenceye alıyor.

Geniş Kapsamlı Kuaför Sigortası

 • Yangın çıkması sonucunda alevlerin, dumanın, isin dükkâna ve eşyalara verdiği zararlar
 • Yıldırım düşmesi sonucunda dükkânda oluşabilecek hasarlar.
 • Dükkânda veya binada bulunan doğalgaz, tüp gaz, havagazı veya kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.
 • Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının veya komşularının muslukları açık bırakması sonucunda oluşabilecek hasarlar.
 • Sel ya da su baskını, fırtına, deprem, yer kayması
 • Grev, lokavt, terör, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler sonucunda işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.
 • Kara, hava veya deniz araçlarının işyerine çarpması sonucunda meydana gelebilecek hasarlar.
 • Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.
 • Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.
 • İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu oluşabilecek zararlar.
 • Poliçe kapsamındaki teminatlardan oluşabilecek zararlar sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılması masrafları.
 • Yangın, dâhili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı mali sorumluluk.
 • Sigortalının, işyerinde 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.
 • Bina veya dükkan sigortalıya ait değilse; yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.
 • Hırsızlık sonucu çalınan emtia, nakit para ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.
 • Herhangi bir hasar nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibiyse, dükkânın boş kalması nedeniyle alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.
 • Poliçede belirtilen limitler ve kişi sayısı dâhilinde, işyerinde çalışan/çalışanların uğradıkları bir kaza sonucu vefatları, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri.

Yukarıda sayılan geniş kapsamlı kuaför sigortası poliçesine isterlerse işletme sahipleri eklemeler yapabilirler. İşletmenin bulunduğu ortam, fiziki durumu, oluşabilecek risk faktörleri işletme sahipleriyle birlikte değerlendirilir.

Kuaför Sigortası’nı Unibro Sigorta Brokerliği’da Yaptırma

Unibro Sigorta Brokerliği dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen 25’ e yakın büyük sigorta şirketlerinin acenteliğini yapıyor. Her biri kendi alanında uzman ve deneyimli bir ekiple uzun yıllardır sigorta sektöründe hizmet veriyor.

Müşterilerimizin sorunlarına çözüm bulmak, ihtiyaçlarını süratli ve nitelikli şekilde karşılamak için çalışırlar. İşletmeciler için kuaför sigortası yaptırmak kadar kime yaptırdıkları da önemlidir. Unibro Sigorta Brokerliği, kuaför sigortası poliçesi satmanın yanında; müşteriyle olan pozitif diyalogları, verdiği güven, 24 saat ulaşılabilir olması, sorun çözme yeteneğiyle kendini kanıtlamıştır. Teminat kapsamında oluşan zararların da en hızlı şekilde ödenmesi firmanın kalitesini gösteriyor.