Dolu sigortası, tarım sigortaları içinde değerlendirilen ve TARSİM kapsamında devlet tarafından teşvik edilen bir sigorta türüdür. Sigorta, henüz hasat edilmemiş ürünlerin dolu sebebiyle zarar görmesi ve azalması halini güvenceye alan bir poliçedir.

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri mevsimlerin yer değiştirmesine sebep olmuştur. Sıcak kışların ve serin yazların görülmeye başlandığı günümüzde, yağışlar da olağan mevsimler dışında ortaya çıkabiliyor. Temmuz ayında hasat edilecek bir ürün, normalde bu ayda görülmeyen dolu sebebiyle zarar görüp tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelebiliyor. Seralarda yetiştirilmesi mümkün olmayan bitkiler veya sera tarımcılığı yapmayan çiftçiler için dolu ekonomik olarak tam bir felaket anlamında. İşte bu riski karşılamak ve dolunun bitkilere verdiği hasar sebebiyle çiftçilerin zararını karşılamak için dolu sigortası yapılmaktadır.

Dolu sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

  • Tüm ürünlerin poliçede belirtilmesi gerekir.
  • Sigorta ettirilen arazinin sınırları, ada – pafta – parsel bilgileri sigortada yer almalıdır.
  • Her bir dekar için alınacak ürün miktarı eksiksiz olarak beyan edilmelidir.
  • Meyve sigortalarında bahçenin büyüklüğü yanında ağaç adeti belirtilmelidir.
  • Beyanlar afaki olmamalı makul ve normal düzeyde olmalıdır.
  • Hasat tarihi belirtilmelidir.

Başlıca dolu sigortasının teminatları nelerdir?

Dolu sigortası yapılırken ana teminatlara ek olarak; yangın, yıldırım, patlama gibi riskler, fırtınanın etkisi ile uçarak sürüklenen şeylerin çarpması ile oluşan hasarlar, hortum sebebiyle ortaya çıkan hasarlar, deprem – heyelan – sel gibi doğa olayları, dolu tanelerinin ürünlerde sebep olduğu kalite kaybı, don gibi durumlar da ek teminat olarak konulabilir.

Dolu sigortasının ana konusu, dolu sebebiyle ürünlerde meydana gelen azalma sebebiyle ortaya çıkan zararın karşılanmasıdır. Çünkü tüm ürünleri doludan etkilenmeyebileceği gibi tamamı da dolunun etkisi ile ticari değerini kaybedebilir. Bu yüzden tüm ürünler veya sadece bir kısmı için sigorta yapılması mantıklı değildir.

Dolu olayı yaşandıktan sonra görevlendirilen ziraat eksperi hasarın boyutunu belirleyerek bir rapor düzenler. Raporun sigorta şirketine ulaşmasından sonraki 30 gün içinde çiftçinin zararı bankaya yatırılma yolu ile ödenir.

TARSİM yetkili acentesi olan ve dolu sigortası poliçesi üretimi yapan firmamız siz çiftçilerin yanında olmaya devam edecektir.