Sürat teknesi sigortası, zorunlu sigortalar arasında değildir ancak özellikle sürat tekneleri ile ilgili sigorta yaptırılması tavsiye edilmektedir. Her boydaki sürat tekneleri sigorta yaptırıldığında, risk karşısında tekne sahibinin maddi zararları karşılanmaktadır. Ancak bunun tam olarak karşılanması için sigorta poliçesindeki teminat detaylarının bilinmesi, sigorta yaptırılmadan önce detaylı araştırma yapılması gereklidir. Şirketimiz, sürat teknesi sahipleri adına tüm sigorta poliçelerini araştırmakta, en uygun, en ekonomik ve en geniş kapsamlı teminatın yer aldığı poliçenin alınmasını sağlamaktadır. Sürat tekneleri sigorta yaptırıldığında kötü hava şartlarında, fırtınada, çarpma, karaya oturma ya da yangın gibi risklere karşı bir yıl için güvence altına alınmaktadır. Sigortaların süresi bir yıldır ve her yıl poliçelerin yenilenmesi gereklidir.

Sürat Teknesi Sigortası Hizmeti

Sürat teknesi sigortası hizmeti sunan sigorta şirketleri, özel bir poliçe hazırlamaktadır. Bu poliçelerde sürat teknesinin detayı göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin teknenin yaşı, teknenin modeli, hızı, bağlanma yeri gibi birçok detay incelenmekte, sigorta şirketinin onayı ile talep edilen ekstra teminat bedelleri de sigorta poliçesine ilave edilmektedir. Poliçe, sürat teknesinin gövdesini ve teçhizatlarını güvence altına alacak şekilde hazırlanmaktadır. Başka teknelerin vereceği zararlar da bu teminat kapsamında değerlendirilmektedir. Poliçede kişisel eşyaların da teminat altına alınması söz konusudur. Ancak bu durumda poliçeye ilave bir ücret ilave edilmektedir. Dolayısıyla ekstra güvence istendiğinde sigorta primleri bir miktar daha yüksek olmaktadır. Sürat teknesinin yakıtı, kumanyaları teminat dışıdır.

Sürat teknesi sigortası, deniz taşıtlarının karadaki muhtemel risklere karşı da güvence altına almaktadır. Sürat tekneleri şahıs aracı ya da şirket aracı olabilmektedir. Sigorta, şahıs ya da şirket ayrımı yapılmaksınız tüm sürat tekneleri için geçerlidir. Sigorta için sigorta şirketlerine müracaat edilebilmektedir ancak çok sayıda şirket olması ve her sigorta şirketi özel şartlar sunması nedeniyle aralarında seçim yapmak zaman almaktadır. Şirketimiz, tüm sigorta şirketleri ile irtibatlı olduğundan en uygun sigorta alınmasını sağlamakta, bunu da kısa sürede gerçekleştirmektedir. Ayrıca risk oluşması durumunda şirketimiz tazminat konusunda da sigortalı adına tüm işlemleri gerçekleştirmekte, böylece oluşan maddi kaybın kısa süre içinde karşılanmasını sağlamaktadır.