Sağlık alanında hizmet veren eczaneler yoğun bir şekilde kullanılan mekânlardır. Mekân içeriğinin, ilaçlar, tıbbi araçlar ve kaynaklar olduğundan korunması büyük önem arz eder. Unibro sigortanın sunduğu paket eczane sigortası ile eczane sahipleri kendilerini güvende hissederler.

Eczane Sigortası Nedir?

Eczane içinde oluşabilecek ilaç bozulması, reçete, kupürler, yangın ve doğal afetler, hırsızlık gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı korumaya ve bunu teminat altına almaya eczane sigortası denir. Bu sigorta eczane sahiplerine paket halinde sunulur. Binanın ve çevrenin durumuna göre paket içeriklerinde farklılıklar olabilir. Müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda yeni maddeler eklenip, mevcut maddelerden çıkarmalar olabilir.

Eczane Sigortasının Kapsadığı Alanlar Hangileridir?

Standart olarak paket eczane sigortası güvencesi altına alınan kategoriler şunlardır;

  • Yangın, yıldırım ve infilak neticesinde oluşan aksaklıkların giderilmesi
  • Toplumsal olaylar (grev, lokavt, kargaşa, terör olayları) sonucunda oluşacak zararların giderilmesi
  • Her türlü taşıtın çarpmasıyla oluşan zararın karşılanması
  • Dahili su basması sonucunda mallarda oluşan zararın karşılanması
  • Doğa olaylarında oluşacak her türlü hasarın giderilerek sistemin eski haline getirilmesini sağlamak
  • Her türlü hırsızlık olaylarında oluşan zararın karşılanması
  • Olumsuz koşullardan ötürü kapanan eczanenin bu süre içerisindeki kira giderlerinin karşılanması
  • Cam kırılması, makine kırılması, elektronik cihaz mali sorumluluğu
  • Komşuluk, 3. Şahıs, İşveren Mali Sorumlulukları

Belirtilen maddelerin her biri paket eczane sigortası içerikleri arasında gösterilip standart veya özel şartlar olarak uygulamaya konulur.

Eczane sahipleri Unibro Sigorta Brokerliği’ya gelerek paket içeriklerini inceleyebilir ve kendilerine en uygun paket eczane sigortası içeriği hazırlanabilir. Unutulmamalıdır ki, eczane sigortası ayrıntısı fazla olabilecek bir hizmettir.

Mali Sorumluluklar Ne Demektir?

Sigorta paketi teminatı altına alınmayan fakat işverenler için önemlilik arz eden durumların pakete alınması yarar sağlar. İsteğe göre pakete alınabilecek mali sorumluluklar; kiracı ve komşuluk mali sorumlulukları, 3. şahıslara karşı mali sorumluluk, işveren mali sorumluluğu, makine kırılması mali sorumluluklarıdır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası; sigortalının kendisinin veya çalıştırdığı kişilerin üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları teminat altına alır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası; işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve SGK Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucunda, işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alır.

Komşuluk Mali Sorumluluk Sigortası; İşletmenin faaliyeti sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar için güvence verir. Teminat verilen mesleğe ilişkin kusur, hata ve ihmallerden doğabilecek tazminatlara karşı koruma sağlar.

Makine Kırılması Mali Sorumluluk Sigortası; “İşletmelerde bulunan makine ve tesisatların, herhangi bir sebepten ötürü oluşan maddi zararları karşılar. Eskime veya aşınma gibi durumlar nedeniyle değiştirilmesi gereken sarf malzemeler sigorta kapsamı dışındadır.

Eczane Sigortasının Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Öncelikle Unibro sigortanın düzenlediği eczane sigortası paketiyle hem bina hem de içindeki mallar güvence altına alınıyor. Oluşabilecek hem insani hem de doğal olaylara karşı eczane sahiplerini güvence altına alıyor.

Elektrik kesintisinden kaynaklanan ilaç bozulmalarını, vitrin camlarının kırılmalarından kaynaklanan mali zararları karşılıyor. Eczanede bulunan kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve yeşil/kırmızı reçete ilaçları güvence altına alınıyor.

Eczane Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bütün sigorta şirketleri paket halinde eczane sigortası hizmeti veriyorlar. Bu nedenle teminat kategorileri iyi incelenmelidir. Bina dışı ve içerisi şartlarına uymayan maddelerde eleme yapılabilir. Eksik görülen hususlarda eklemeler istenebilir. Bu konuda profesyonel çözümler üreten Unibro Sigorta Brokerliği, işverenle karşılıklı görüşerek azami ölçüde yararlanılacak paket ortaya çıkarılıyor.

İşverenin bugün faydası yok dediği teminat zor zamanlarda işine yarayabilir. Riskin ne zaman ve nereden geleceği bilinmediği için alanında uzman ve tecrübeli elemanların çözümleri dikkate alınmalıdır.

İşyerinizi sigorta ettirirken bina sigorta bedelinin tespiti önemlidir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak mekânın yapı tarzına göre yeniden inşaatı için gerekli maliyettir. Sigorta işlemi asla satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekiyor. Arsa bedeli bina sigortasına eklenmemesi gerekiyor.

Demirbaş, makine, emtia gibi kıymetlerin fiyatlarında sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi belgeler talep edilebilir.

Poliçe oluştuğu zaman primlerin düzenli ödenmesi gerekiyor. Poliçenin sistemde var olması için bu önemlidir.

Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları sorun. Bu uygulama ile poliçede belirtilen risklerin bir kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim yapılıyor.

Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşıyor.

Eczane Sigortası Hangi Durumlarda Fesih Oluyor?

Sigortayı yaptıran kişinin değişmesi durumunda yani eczane el değiştirdiğinde 15 gün içinde sigorta şirketine bildirilmesi gerekiyor. Şirket 8 gün içinde sözleşmeyi feshediyor. 15 gün içinde fesih başvurusu yapılmadığında fesih hakkı düşer. Poliçeyi yaptıran işverenin ölümü halinde sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.