Deniz araçları gerek denizde gerekse iskele ve onarım yerlerinde farlı risklerle karşı karşıya kalmaktadır ve bu riskleri güvence altına almak için gemi sigortası yaptırılmaktadır. Gemi sigortasıyla ilgili farklı teminatlara sahip poliçeler düzenlenmektedir. Sigorta şirketlerinin düzenlediği poliçelerin ayrıntıları birbirinden ayrı olabilmektedir. Şirketimiz, bu konuda sigorta yaptıracak olanlara karşı sorumluluk duygusu ile hareket etmekte, tüm risklerin hesaplandığı sigorta poliçelerinin alınmasını önermektedir.

Gemiler, şahıs ya da şirket bünyesinde olabilmektedir ve kimi zaman kiralanabilmekte, böylece gelir getirici bir araç olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle gemilerin sigorta ile teminat altına alınması önemlidir. Böylece gemi sahiplerini, gemilerde meydana gelebilecek tüm risklerden zarar görmesi engellenmektedir. Sigorta yapılması için teminatların kapsamının bilinmesinde yarar vardır. Bunun için içeriğinin çok iyi analiz edilmesi gereklidir. Şirketimiz bu konuda profesyonel destek sunmaktadır.

Gemi Sigortası Hizmeti

Gemi sigortası yaptırılırken teminat altına alınmayan bir durum meydana gelmesi durumunda sigorta şirketin, poliçede yer almaması nedeniyle riski karşılamaya yanaşmamaktadır ve bu davranışı da yasalara uygundur. Bu nedenle sigorta paketinin içeriğinin zengin olması, aynı zamanda prim ödemelerinin de uygun olması önemlidir. Bu nedenle olası risklerin çok iyi hesaplanması, gerektiğinde birçok sigorta şirketi ile görüşülmesi gereklidir. Onlarca sigorta şirketinin poliçesinin incelenmesi zaman alan bir işlemdir. Bu noktada şirketimizdeki uzman sigorta brokerleri devreye girerek tüm poliçeleri sigortalı adına incelemekte, en uygun ve en geniş kapsamlı poliçenin satın alınmasını sağlamaktadır.

Gemi sigortalarında standart paket ile genişletilmiş paket seçenekleri vardır. Standart pakette, geminin bakması, çarpması, çeşitli nedenlerden dolayı su alması, meydana gelen bir fırtına nedeniyle gemide hasar oluşması, geminin batması ya da karaya oturması, gemide patlama veya yangın meydana gelmesi, gemiye hava ve deniz taşıtlarının çarpması, gemiye üçüncü kişiler tarafından zarar verilmesi, hırsızlık sonucu gemideki ekipmanlardan biri ya da birkaçının çalınması, doğal afetlerden geminin zarar görmesi gibi maddeler yer almaktadır. Bunların yanı sıra zengin içeriği bulunan gemi sigortası paketi de vardır. Bu pakette tüm riskler önceden hesaplanmaktadır. Ancak standart ve zengin paket primlerinin arasında fark olduğu bilinmelidir. Zengin içeriği olan sigorta paketinin en uygun şartlarda satın alınması için şirketimizle irtibata geçmek yeterlidir.