Deniz araçları sigortası, deniz ve göllerdeki sandal, yelkenli, gemiler, balıkçı tekneleri, yük ve yolcu gemilerinin tamamına yapılmaktadır. Bunların hepsi tekne olarak nitelendirilmektedir ancak her biri birinden farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca farklı malzemelerden inşa edilmektedir. Deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri ve yolcu tekneleri olarak ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. Ayrıca jetsky olarak nitelendirilen deniz araçları da sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Deniz araçları için sigorta zorunluluğu yoktur ancak denizlerde meydana gelebilecek olası risklere karşı sigorta yaptırılması tavsiye edilmektedir. Sigortalı olan deniz araçları, hasar ve kayıplara karşı güvence altına alınmaktadır. Deniz araçlarının kendine özgü kullanım alanı bulunmaktadır. Turistik bölgelerin ziyaret edilmesi için kullanılan tekneler, gezi tekneleri olarak değerlendirilmektedir. Hız, yarış ve eğlence için kullanılan deniz araçları da sürat teknesi olarak adlandırılırken, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan teknelere de yolcu tekneleri veya kuru yük gemileri adı verilmektedir. Şirketimiz, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın tüm deniz araçlarındaki sigorta işlemleri için aracılık etmektedir.

Deniz araçları sigortası, tüm teknelerin denizde ya da karada meydana gelebilecek tüm risklere karşı koruma altına almaktadır. Sigorta, meydana gelebilecek tüm riskleri tazmin etmekte, deniz aracı sahibi şirket ya da kişilerin maddi kayıplarını önlemektedir. Dolayısıyla deniz araçlarını sigortalattırmak, önemli bir ihtiyaçtır. Deniz araçlarının önceki yıllardaki hasar durumları, gerçek ve tüzel kişilerin sahibi oldukları araç sayısı gibi etkenler, sigorta primlerini etkileyen bir unsurdur. Amacı ne olursa olsun deniz araçlarının geleceğini güvence altına almak için mutlaka sigorta yaptırılmalıdır. Sektörde çok sayıda şirket aracılılığı ile deniz araçları sigortasının yaptırılması mümkündür. En uygun koşullarda ve en ekonomik bir şekilde sigorta yaptırılması için şirketimizle irtibata geçilmesi yeterlidir. Şirketimiz, sigortalı adına kuruluşları araştırmakta, en geniş teminata sahip olan sigortanın yaptırılmasını sağlamaktadır.

Deniz araçları sigortası poliçesine araçların batma, çarpma, deprem, karaya oturma, volkanik patlama, yangın, yıldırım düşmesi, denizi kirletme üçüncü kişilere zarar verme gibi riskleri kapsamaktadır. Günümüzde tekne sahibi olmak maliyetli bir işlemdir ve yüksek maliyeti de güvence altına almak için sigorta yapılması tavsiye edilmektedir.

En Uygun Deniz Araçları Sigortası

Deniz araçlarının sigortalattırılması için en uygun deniz araçları sigortası şirketimiz aracılığı ile kolaylıkla yaptırılabilmektedir. Sigorta, deniz araçlarının denizde ve karada karşı karşıya kaldığı risklere karşı güvence alına alan bir uygulamadır. Deniz araçlarının inşası ve denize indirilmeleri anında meydana gelebilecek olası hasarlar da deniz araçları sigortası kapsamındadır. Sigortaların teminat kapsamları, “Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları” ile birlikte belirlenmektedir. Deniz araçları sigortası ile tüm araçlar yanma, batma, infilak etme, karaya vurma, karaya oturma, alabora, fırtına, bir başka deniz aracı ile çarpışma, risklerden dolayı meydana gelen kurtarma giderleri, hukuki giderler, hasar giderleri, tekne ve makinelerindeki gizli kusurlar, yükleme ya da boşaltma sırasında deniz aracında meydana gelen hasarlar, savaş ve grev dışındaki riskler, teminat kapsamı dışında tutulmaktadır.

En Uygun Deniz Araçları Sigortası Hakkında Detaylar

Deniz araçları sigortası, kullanılış biçimine göre üç farklı sınıftaki teknelerde yapılmaktadır. Bunlar, ticari tekneler, hizmet tekneleri ve tenezzüh tekneleridir. Sigorta, riskin meydana gelmesi sırasında dreniz araçlarının ya da bunlara ait diğer hususların uğradığı zarar ve hasarlar, teminata ayrıca ilave edilmemişse sorumluluk tazminatını ya da bunlarla ilişkin giderleri kapsamaktadır. Zarar, hasar ya da sorumluluk tazminatıyla bunlara ait giderlerin içeriği, poliçeye teminata eklenen ya da istisna edilen riskler, ilave edilen özel şartlarla belirlenmektedir. Ayrıca arzu edildiğinde poliçeye savaş, terör riskleri ve çatışma teminatının da eklenmesi söz konusudur. Sigorta araştırılırken teminat kapsamının da göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Şirketimiz, en uygun koşullarda sigortanın yaptırılmasında aracılık etmektedir.

Deniz araçları sigortası, sigorta teminatına göre uç farklı grupta toplanmaktadır. Bunların arasında bulunan tekne müddet sigortaları, poliçede belirlenen sürede meydana gelebilecek risklerde zarar ve hasarları tazmin etmektedir. Tekne sefer sigortaları, süreye bağlı olmaksızın belli bir seferi sigorta etmektedir. Tekne inşaat sigortaları ise deniz araçlarının inşası, onarımı ya da tadilatı ile ilgili riskleri karşılamaktadır. Dolayısıyla yeni inşa edilen teknenin yanı sıra onarılan ya da tadilat yapılan bir deniz aracını da sigorta yaptırmak mümkündür.