Kıymetli nakliyat sigortası, tüzel kişiler tarafından hukuka uygun sebeple ellerinde bulundurulan veya sahibi oldukları menkul Kıymetlilerin bir yerden başka bir yere nakli esnasında uğrayacağı hasar ve kayıpların giderilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Taşınan para sigortası ile benzer özellikler gösteren nakliyat sigortası, teminatlar bakımından bazı farklar göstermektedir.

Kıymetli nakliyat sigortası kapsamı nedir?

Menkul Kıymetliler veya “Kıymetli” ten kasıt, hukuki anlamda menkul mal değildir. Hukukta taşınabilen her şeye menkul mal veya menkul eşya denilir. Bunların içinde menkul Kıymetli sigortalarının da konusu olan hisse senedi, bono, tahvil, çek-senet, kıymetli maden külçeleri, para ve döviz yer alır. Kıymetli nakil yapan bankalar, kuyumcular, mücevher firmaları, tarihi eser müzayede firmaları, zırhlı araç ve güvenlik bulundurarak nakli gerçekleştirir. Hava veya ara taşıtları ile, ulusal veya uluslararası nakle konu olan malların nakli esnasında risklerin gerçekleşmesi halinde, nakledilen kıymetlinin değeri sigorta şirketi tarafından sigorta ettirene ödenir.

Kıymetli nakliyat sigortasının süresi

Menkul Kıymetli sigortası, teminatlar bakımından taşınan para ile farklı özelliktedir. Taşınan para sigortasında emniyeti suistimal, kaza veya doğal afet sebebiyle kayıp veya tahrip olma, sigortalı malın haczi gibi hususlar yer alabilir. Menkul kıymetli sigortası, kıymetlilerin sevkiyat esnasındaki hasar ve kayıplar, gasp, yağma, hırsızlık gibi durumları teminat altına almaktadır. Kıymetli nakliyat sigortası, nakledilen Kıymetlilerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre düzenlenen bir poliçedir. Malın alıcıya teslimi ile poliçenin yürürlüğü sona erer.

Sigortanın koruması Kıymetli eşyanın nakliyecilere teslimi ile başlar, varacağı yerdeki ilgili kişiye teslimi ile sona erer. Hareket halinde iken gerçekleşecek riskleri teminat alması bakımından benzer sigortalardan farklılık gösterir. Ancak Kıymetli nakli sigortasının da ek teminatlar ile koruma kapsamının genişletilmesi mümkündür.

Sizin de taşınacak kıymetli eşyanız var ve size tam koruma sağlayacak bir poliçe arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Dilediğiniz teminatlar ile hazırlayacağımız Kıymetli nakliyat sigortası ile içiniz rahat bir şekilde menkul Kıymetlilerinizi istediğiniz zaman istediğiniz yere nakledebilirsiniz. Hemen Unibro Brokerlik kalitesiyle tanışın ve başta bu sigorta olmak üzere çeşitli kategorilerde sunduğumuz hizmetlere göz atın…