Türkiye’de Küçük ve Orta ölçekli şirketlere KOBİ adı verilmektedir. KOBİ’ ler için zaman zaman finansman desteği sağlamak büyük zorunluluk taşımaktadır. Bu durum işletmeyi ayakta tutmak adına gereklilik taşır. Ülkemizde ise işletmelerin %99 kadarını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu sebeple Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet destekli ticari alacak sigortası kanununu 1 Ocak 2019 tarihinde devreye sokmuştur.

Ticari Alacak Sigortası için işletmenin belli şartları taşıması gerekmektedir. İşletmenin cirosunun 25 milyon ve altında olması ilk şarttır. İşletmenin sahip olduğu ciro oranına göre 300 bin TL değerine kadar sigorta temin edilebilir. İşletmeler vadeli satışlarla ticari anlaşmalar yapmaktadır. Bu sigorta ise vadeli satışlardan doğan borcun ödenememe ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırmaktadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Faydalanma Şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan devlet destekli ticari alacak sigortası işletmeler için oldukça büyük avantajlar sağlamıştır. Ancak bu sigortadan faydalanmak için belli kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. Bu kriterleri yerine getirmeye işletmeler dışarıda kalmaktadır. Sigortanın ilk ve en önemli amacı işletmenin ayakta kalmasının sağlanmasıdır.

Öncelikle sadece yurt içi satışlardan doğacak ticari alacaklılar faydalanabilir. Yurt içi satışlardan doğan alacaklı şirketler yıllık ciro değerlendirmesini göz önünde bulundurmalıdır. Yıllık satışı 3 milyon TL’den az ise mikro işletmeler bazında değerlendirilir. Mikro işletmeler yararlanma hakkına sahiptir. Ayrıca yıllık net satışı 25 milyon TL’den az olan orta ölçekli işletmeler de fayda sağlayabilir.

İşletme devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamından yararlanmak için başvurudan en az 2 yıl önce kurulmuş olmalıdır. Ayrıca belli risk kriterleri belirlenmektedir. Bu risk kriterleri kapsamına girmesi önemli şartlar arasında değerlendirilebilir. Gerekli şartlar sağlandığı taktirde sigortadan faydalanan işletme 300 bin TL tutarına kadar destek alabilmektedir.

KOBİ’ler İçin Büyük Avantajlar Sağlıyor

Hasar teminatı gerektiğinde ya da şirketin alacakları söz konusu olduğunda ayakta kalması zorlaşabiliyor. Ancak devlet destekli ticari alacak sigortası vesilesiyle küçük ve orta ölçekli şirketler önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Bu durum ise ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlarken piyasalarda önemli hareketlenmeler gerçekleşecektir.

Özellikle satışlarını düzenli olarak gerçekleştirip karşılığını alamayan şirketler iflasın eşiğine gelebiliyor. Bu durum için gerekli önlemler alınmadığı taktirde ülke ekonomisi de büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple 1 Ocak itibariyle devreye sokulan sigorta poliçesi sayesinde işletmeler ayakta kalmayı başarmıştır. Bu sigorta işletmeler için finansman desteğidir. Alacakların tahsil edilememesi halinde nakit akışı engellenmeden poliçeden temin ediliyor. Bu durum şirketi risk altına girmekten büyük oranda kurtarıyor. Şirketler böylece risk içeren tahsilatları yapmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Havuz Sistemi İle Çalışma Yöntemi

Ülkemizde Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK havuz sistemi ile işlemektedir. Buna bağlı olarak devlet destekli ticari alacak sigortası da aynı sistemle kurgulanmıştır. Sigorta Bilim ve Gözetim Merkezi de bu sigortanın teknolojik alt yapısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ürünün poliçesi ise tüm sigorta şirketlerinden rahatlıkla kesilebileceği için ülke ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Bununla birlikte işletmelerin nakit akışını da büyük oranda rahatlatacaktır.

Tüm sigorta şirketleri ile bilikte yönetilen ortak havuz aracılığıyla işletmelerin alacakları temin edilmektedir. Bu sebeple işletmenin aylık cirosunun 25 milyonun altında olması uygun kabul edilmemektedir. Her alıcı ise 300 bin TL değerine kadar yararlanma hakkına sahip olmaktadır.

Garanti Altına Alınan Satışlar

Şirketler satışlarını teminat altına almak adına sigortadan faydalanmayı seçerler. Bu durum için öncelikle risk kriterleri de değerlendirme altına alınmaktadır. İşte bu noktada bazı satışlar devreye girmekte olup her satış için sigortadan faydalanmak mümkün değildir. Öncelikle satışın tüzel kişiliklere yapılması gerekmektedir. Şahıs şirketi olabileceği gibi adi ortaklık olarak da kabul edilebilir.

Yapılan satışlar banka teminatı altında olmamalı. Kredi kartı ile ya da peşin ödemeli satışlar da bu kapsamda değerlendirme altına alınmaz. Özel kişiliklere yapılan satışlar teminat altında değildir. Bu sebeple Yurt içi kamu kurumlarına yapılan satışlar da geçerli çerçevede değerlendirilmez. Bu noktada devlet destekli ticari alacak sigortası tasarısından yararlanmak isteyen şirketler çek veya senet ile yapılan satışlar için başvurmalıdır. Ayrıca vadeli satışlar da dikkate alınabilir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası İle Hasar Teminatı

İşletmeler, devlet destekli ticari alacak sigortası ile alacaklarını teminat altına almaktadır. Ancak sadece alacaklarla sınırlı değildir. Şirket hasarları da risk değerlendirmesi altına alınmaktadır. Hasarın teminat altına alınması adına bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle şirkete ait faturaları düzenlerken vade bilgisinin belirtilmesi ilk şart olarak değerlendirilir. Fatura vadeleri düzenlenirken azami süreyi aşmamaya özen göstermelidir.

İşletme alacakları temin ettikten sonra elindeki tutarla tüm kusurları gidermeye gayret göstermeli, gerekli tedbirleri almalıdır. İnceleme sonucu hasar tedbirsizlikten kaynaklıysa problem teşkil etmektedir. Şartlar yerine getirildiği taktirde küçük ve orta ölçekteki işletmeler için hasar teminatı verilmektedir. Ancak tüm bunlarla birlikte belgelerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulmasına özen gösterilmelidir.