Mesleki sorumluluk sigortası günümüzde en önemli sorumluluk sigortaların başında gelmektedir. Sigorta, adından da anlaşılabileceği gibi bir takım mesleklerde üçüncü kişilere verilebilecek zararlı kapsam altına almaktadır. Yasal tazminatlarla kişiler ve üçüncü kişiler bu sayede koruma altına alınmaktadır. Genellikle doktor, eczane, mimar, mühendis ve eczacı gibi bir takım meslekler bu sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.

Ancak kişiler bir takım meslek gruplarında olması gerekmektedir. Ayrıca bu mesleklerinde oda, birlik gibi kuruluşlara üye olması gerekmektedir. Sağlık meslekleri denilince bu grup içerisinde hekim, diş hekimleri ve eczacılar akıllara gelmektedir.

Sigortadan yararlanabilmek için bir takım sorumlulukları karşılamak gerekiyor. Her şeyden önce Türkiye sınırları içerisinde olan herkes bu sigorta kapsamından yararlanabilmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki sorumluluk sigortası nedir sorusu çok şekilde cevaplanabilmektedir. Ancak bizler bu sigortanın ne olduğunu açıklarken, sigortanın konusunu açıklamamız gerekiyor. Bu sigorta içerisinde, belirli sınırlar çerçevesinde yararlanabilmektedir. Mesleki sorumluluk sigortası şu durumları kapsam içerisinde barındırmaktadır:

Sözleşme boyunca, meydana gelen olaylar, sözleşme sonrasında da meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına almaktadır.
Sözleşme yapılmadan önce gerekli olan bütün ayrıntılar planlanmalı ve gerekli durumda ek teminatlar da konunun içerisinde olmalıdır
Kapsam içerisinde olan mesleklerde istenmeyen davranışlar sebebiyle karşı tarafa verilen bütün zararları karşılayan bir sigorta türü olarak da tanımlanmaktadır. Ancak bu her meslek özeline göre ifade edilmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Mesleki sorumluluk sigortası yukarıda da belirttiğimiz gibi içerisinde bir takım şartları barındırmaktadır. Bu sigorta kapsamının genel şartlarını şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Sözleşme süresi boyunca ortaya çıkan herhangi bir olaydan kaynaklı zararların karşılanması için kullanılmaktadır.
 • Sözleşme sırasında ya da sözleşmeden önce meydana gelen olaylara karşı açılan tazminat davalarını karşılar.
 • Sigortalının yapmış olduğu kasti olaylar ve bir takım davranışlar
 • Sigortalının alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımı sonucunda meyan gelen hasarlar
 • Sigortası sorumlu olacağı bir takım olayları 10 gün içerisinde şirkete bildirmiş olması gerekmektedir.
 • Meydana gelebilecek her türlü olay gerçekleştiği anda sigorta şirketi ile temasa geçilmesi gerekmektedir.
 • Sigortacının yapmış olduğu talebe göre olaya karşı rücu hakkını kullanabilmesi

Görüldüğü gibi bu sigorta türü aynı zamanda içerisinde çok fazla şartlar ve özellikler barındırmaktadır. Pek çok kişi bu sigorta türünden yararlanarak, sorunları daha kısa sürede çözmeyi hedeflemektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Mesleki sorumluluk sigortası pek çok teminatları içerisinde barındırmaktadır. Ancak teminat dışında kalan haller de bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sigortalı poliçede belirttiği sınırları ve kuralları aşar ve bulunmaması gereken aykırı hareketlerde bulunursa, bu durumda da kaynaklanan tazminat talepleri olursa, sigorta geçersiz kalır.
 • Mesleki faaliyetlerine kast edecek her türlü olumsuz davranış bu konu altında ele alınmamaktadır.
 • Sigortalıyla beraber çalışan kişiler, alkol, uyuşturucu gibi pek çok maddenin tesiri altında olması sonucunda meydana gelen her türlü olayda bu sigorta geçersiz kalmaktadır.

Mesleki sorumluluk sigortası son derece önemli bir sigorta türüdür. Ancak bazı durumlar bu sigortanın geçersiz olmasına sebep olacaktır. Bizler de Unibro Brokerlik olarak sizlere bu durumları sıraladık.

Bu sigortada şu durumlarda son bulabilmektedir: Sigortacının iflas etmesi, mesleğin sona erdirilmesi, sözleşmenin feshedilmesi gibi bir takım durumlarda sözleşme geçerliliğini kaybetmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Ne İşe Yarar?

Mesleki sorumluluk sigortası aslında MSS olarak da ifade edilebilmektedir. Sigorta pek çok konuda iş görebilmektedir. Zorunlu olan bir sigorta türü değildir. Ancak günümüzde yukarıda belirttiğimiz pek çok iş türü bu sigorta kapsamında kendini garanti altına almaktadır. Mesleklerini yapan insanlar ne yazık ki istemeden bir takım davranışlara sebebiyet olabilmektedir. Bu davranışlardan dolayı da sorun yaşayabilirler. Bu davranışlar da üçüncü bir takım kişilerin zarar görmesine neden olabilir. Üçüncü kişinin hem bedenen hem de manevi anlamda zarar görmesi durumunda büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Bu tür zararların ortaya çıkmasını sonlandıracak bir sigorta türüdür. Yani zararlar bu şekilde güvence altına alınabilmektedir.

Bu tür sigortalar iki türde de gerçekleştirilebilmektedir. Bunları şu şekilde ifade edebiliriz:

Bir kısım sorumluluk olan sigortalar, yönetmelikler ve yasalar zorunlu olarak tutuluyor. Yaşamı, çevreyi ve üçüncü kişilerle iletişim içerisinde olan kişiler genellikle bu sigortayı gerçekleştirmektedir.

Bu tür sorumluluk sigortaların yaptırılması için ilk olarak risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu riskler doğru bir şekilde belirlenmezse, sigortadan verim alamazsını. Risk analizini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için Unibro Brokerlik firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Firmamız başta mesleki sorumluluk sigortası olmak üzere çeşitli sigortalarda sizlere yardımcı olmaktadır. Bizlerle iletişime geçtiğinizde gerekli bilgileri ve fiyatlandırmayı öğrenebilirsiniz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Mesleki sorumluluk sigortası fiyatları net olarak ifade edilmemektedir. Çünkü sigorta kapsamında bazı kriterler değerlendirildiği için fiyatlar net olarak ifade edilmemektedir. Ancak Unibro Brokerlik firmasıyla iletişime geçtiğiniz zaman mutlaka en iyi fiyat teklifini alabileceğinizi garanti edebiliriz.

Kişilerin ve kuruluşların mesleki faaliyetlerini icra ettiği zaman meydana gelebilecek zararları ödemeleri durumunda, korunma görevi görmektedir. Meydana gelebilecek zararlardan dolayı, kuruluşların gelecekteki zararlarının karşılanması için firmaların en çok tercih ettiği sigorta türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sigorta türünde meslek gruplarının dallarına göre fiyatlar belirlenmektedir. Bizler de Unibro Brokerlik olarak sizlere en uygun fiyat garantisiyle çeşitli primlerle bu hizmeti sunmaktayız. Her sigorta türünde olduğu gibi MSS’da da bir takım zararların karşılanması ön planda olacaktır. Kişilerin altından kalkamayacağı zararlarda MSS devreye girmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Neden Yapılır?

Mesleki sorumluluk sigortası çeşitli güvenceleri müşterilerine vermektedir. Kazılan, kapsam dışı kalan bazı durumlarda destek alınması çok yararlı bir karar olacaktır. Bizler Unibro Brokerlik olarak çeşitli konularda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bütçenize en uygun mesleki sigortasını yaptırabilmek için doğru adrestesiniz.

Sigorta bedelinin doğru ve gerçek anlamda karşılaşabilecek zararlı tespit edebiliyor olması gerekmektedir. Aslında zaten bu sigortanın en temel amacı budur. Eğer miktarları düşük tutarsanız, meydana gelebilecek bir hasar durumunda karşılaşacağınız riskler güvence altında olmayacaktır. Sigorta yaptırmanızın da bu durumda bir anlamı olmayacaktır.

Kimler Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırmalı?

Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmanız için pek çok sebebiniz bulunmaktadır. Sigortadan iyi bir şekilde yararlanabilmeniz için sigortanın iyi bir şekilde yararlanılması gerekmektedir. Sigortanın genel olarak kapsamlarından bahsettiğimizde, bu sigorta türünden neden yararlanmanız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor:

Mesleğe başlayan kişiler, poliçede belirtilen faaliyetlerin dışında kalan, etik olmayan hareketlerden kaynaklı davranışlar, sigorta kapsamında olması gerekmektedir.

 • Mesleğine yapan kişiler, iş yerlerinin bilerek yapmış olduğu durumlardan zararlarla karşılaşırsa,
 • Mesleğini yapan kişiler alkol, uyuşturucu gibi zararlı kullanımlar sebebiyle meydana gelen zararlar

Eğer bu durumlara karşı üçüncü şahısları ve kendinizi koruma altına almak istiyorsanız, mutlaka bu sigortadan yararlanmanız gerekmektedir. İşte mesleki sigortalar tam da bu noktada devreye girmektedir. Anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan durumlarda meydana gelebilecek gereksiz tartışmalardan da bu şekilde kaçınmış olursunuz.