Kümes hayvan sigortası, Veteriner Bilgi Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı, biyolojik güvenliği sağlanmış, hijyen kurallarına uygun düzenlenmiş ve kapalı alanlarda yaşayan kümes hayvanları için yaptırılan sigortadır. Kümes hayvan sigortası, tarım sigortaları arasında kabul edilir ve TARSİM sisteminde teşvik edilen bir sigorta türüdür.

Neden Kümes Hayvan Sigortası Yaptırmalıyız?

Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmeler ve artan tüketim sebebiyle, kümes hayvanları son 30 yıldır ülkemizde özel tesislerde seri üretim şeklinde yetiştirilmektedir. Et ve yumurta tavukçuluğu denilen bu sektörde, binlerce kümes hayvanı bir arada ve kapalı bir alanda bulunur. Bir dönem ülkemizde de “kuş gribi” olarak anılan hastalık sebebiyle ticari amaçla üretilen kümes hayvanlarının en ufak bir hastalıkta binlercesinin aynı anda öldüğü hatırlanacaktır. Ayrıca kümes hayvanlarının çeşitli doğa olayları veya tesisten kaynaklı sorunlar sebebiyle zarar görmesi ve ölmesi de mümkündür. İşte bu ve benzeri durumlarda üreticiyi korumak ve zararını teminat altına almak için sigorta yapılmaktadır.

Başlıca Kümes Hayvan Sigortasının Teminatları Nelerdir?

  • Kümes hayvan sigortası ile;
  • Her türlü doğal afet,
  • Yangın ve patlama,
  • Her türlü adi ve bulaşıcı hastalık, vahşi hayvan saldırısı, kasıtlı hareketler, zehirlenme, yaralama ve sakatlamalar,
  • Don, fırtına, deprem, heyelan ve su baskını,
  • Yaşanan bu olaylar sebebiyle itlaf ve mecburi kesim riskleri,

teminat altına alınır. Sigorta süresi içinde tespit edilen bir hastalık, sigorta süresi sona erdikten sonraki 2 hafta içinde ölümlere neden olursa, bu da sigorta teminatı kapsamında çiftçiye ödenir.

Devlet kümes hayvancılığının sürdürülmesi ve toplum sağlığı gibi gerekçelerle Kümes hayvanları hayat sigortasını desteklemektedir. Bu amaçla primlerin bir kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçi adına ödenir.

Riskin gerçekleşmesi halinde TARSİM tarafından görevlendirilen bir veteriner hekim ihbar yapılan kümesi en kısa zamanda görerek değerlendirme yapar ve Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu’nu düzenleyerek sigorta şirketine bildirir. Hasar dosyası tamamlandıktan sonra en geç 30 gün içinde çiftçinin zararı bankaya yatırılarak sigorta teminatı ödenmiş olur.

Firmamız anlaşmalı TARSİM yetkili acentesidir ve Kümes hayvanları hayat sigortası poliçesi üretimi yapmaktadır.