Tarımcılık faaliyeti gösteren kişiler için, yaptıkları tarımsal faaliyetleri güvence altına almaları için yaptırılması gereken sigorta türüne tarsim sigortası denir. Yeni bir sistem ile gündeme getirilen tarsim sigortası, kişilerin ödeyeceği sigorta primlerine devlet desteği sağlanır. Bu sigorta başka bir açıdan incelendiğinde sigortacılık faaliyetlerinin aşamalı olarak genişlemesi ve de çeşitlendirilmesi tazminat ödemelerinin en kısa süre zarfı içerisinde ödenmesi hedeflerinin içerisindedir. Tarsim sigortası ile birlikte tarım faaliyetlerindeki emeğin ülke çapında yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu yapılan hedefler için birçok risk kapsam içine alınmıştır.

Tarsim Sigortası Kapsama Alanları

Tarsim sigortası birçok kapsama alanına dâhildir. Tarımsal ürünler, hayvanlar ve de sera tarım aletlerini kapsar. Bu seradaki tarım için kullanılan tüm makineler de sigorta içerisine dâhildir. Deprem, sel, hortum gibi durumlarda hayvan hastalıklarının neden olacağı tüm zararlar tarsim sigorta teminatı içerisinde geçerlilik kazanmıştır. Bu gibi durumlara maruz kalan çiftçiler, bağlı bulundukları meslek odalarına başvuru yaparak zararlarının karşılanmasını talep etmelidirler. Çiftçilerin hasar gören faaliyetleri ile ilgili başvurular elektronik ortamda da yapılır.