Emtea sigortası hakkında merak ettiğiniz her şeyin yanıtı bu sayfada… Emtea, sözlük anlamı itibariyle ticari mal demektir. Ticaretle uğraşan kişilerin nakliye araçlarında bulunan mallarının çeşitli kazalar veya doğal sebeplerle zarar görmesi veya yok olması haline karşı korumaya alan sigorta çeşididir. Sigorta kapsamına sigortalının kastı veya kusurundan kaynaklanan, malın ambalajlanması, yıpranması gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkan hasarlar karşılanmaz.

Emtea Sigortası Neleri Kapsar?

Emtea sigortası ile grev, kargaşa, halk ayaklanmaları gibi riskler ek teminat olarak koruma kapsamına alınabilir. Sigorta, nakliye araçlarının sefer sayısı ve mesafe esasına göre yapılan bir sigortadır. Sürekli sevkiyat işi ile uğraşan firmalar abone poliçeleri ile sigorta yaptırmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutma gibi olası ihtimallerin olumsuz sonuçları engellenmiş olmaktadır.

Ancak sigortada sigortalı mallarını gerekli şekilde korumaya almak, tedbirli davranmak, tüm özeni göstermek zorundadır. Sigortalının kusurundan yada malın mevcut durumundan kaynaklanan hasarlar sigorta kapsamında kabul edilmezler. Ayrıca taşınacak malın tüm özelliklerinin sigortacıya bildirilmesi gerekir. Bu şekilde bildirilmeyen ayrıntılar poliçe kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Başlıca Emtea Sigortası Teminatları

  • Emtea sigortası kapsamında ;
  • Nakil aracının batması, raydan çıkması, çarpışması, devrilmesi veya yanması
  • Yangın ve patlama gibi haller,
  • Deprem ve benzeri doğal afetler,
  • Deniz, sel veya yağmur suyu ile ıslanma,
  • Hırsızlık, eksik mal, teslim edilmeme,
  • Kırılma, fırtınada zarar görme, denize sürüklenme,

Gibi hususlar ana teminat olarak kabul edilir.

Ancak sigortalının kötü niyetle veya hile yaptığı davranışlar, malın özelliğinden kaynaklanan hasar ve bozulmalar, ambalajdan kaynaklanan zararlar, gecikmelerden kaynaklanan hasar, nükleer riskler, aracın yol ve yüke uygun olmaması, emtea sigortası kapsamında kabul edilmezler. Savaş, ayaklanma, grev gibi risk ek teminatlarla güvence altına alınabilir.

Eğer sizin de sürekli yada süreksiz nakliye işleriniz varsa ve ticari sorumluluğunuz gereği mallarınızın korunması ve ticari zarar görmenizin önlenmesi için emtea yaptırmanız gerekir. Çünkü kıymeti veya miktarı yüksek malların nakli esnasında ortaya çıkacak beklenmeyen hasarlar ticari hayatınızın sona ermesine dahi sebep olabilir. Küçük primlerle mallarınızı ve ticari hayatınızı koruma altına almak ve içiniz rahat bir şekilde ürün nakletmek istiyorsanız, Unibro Brokerlik’ten hemen emtea sigortası teklifi isteyiniz. Unibro Brokerlik, yüksek kalitede ve uzman düzeyinde hizmetlerle size hizmet vermektedir.