Hayvan hayat sigortası, canlı hayvan besi ve üretimi yapan çiftçi veya işletmecilerin hayvanların çeşitli sebeplerle hastalanması veya ölmesi halinde zararlarının karşılanması amacıyla hazırlanan poliçelerdir. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla üretilen bu poliçeler TARSİM kapsamında bir kısmı devlet tarafından ödenen primlerle teşvik edilmektedir.

Hayvan hayat sigortası yaptırmak için Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne ( HAYBİS) kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, yapılacak ekspertiz incelemesi sonucunda sigortalanmaktadır. Sigorta, büyükbaş hayvanların her türlü hastalık, gebelik, doğum ve cerrahi müdahaleleri ile ölümleri halinde canlı değerlerinin ödenmesine ilişkin riskleri içerir.

Başlıca Hayvan Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

  • Her türkü kaza, vahşi hayvan saldırısı, zehirli hayvan ısırma ve sokmaları,
  • Zehirli çayır otu veya yemlere bağlı ortaya çıkan zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afet ve güneş çarpması sebebiyle ortaya çıkan hastalık veya ölümler,
  • Yangın, patlama, sel gibi olaylar sebebiyle ortaya çıkan ölüm, zorunlu kesim, yavru atma veya yavru ölümü gibi durumlarda sigortalının uğradığı zararı teminat altına almak mümkündür.

Ayrıca çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan ölümler, sigortalı yere hukuka aykırı şekilde veya zorla girerek hırsızlık, hayvanlara zarar verme, mera veya ahırlar arası nakliye esnasında ortaya çıkan zararlar, nakliye esnasında hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs sebebiyle görülen hasarlar gibi hususlar da ek teminatlarla sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası Yaptırmak İçin Neler Gereklidir?

Sigortayı yaptırmak için hayvanların HAYBİS’e kaydedilmiş ve bilgilerinin her yıl güncellenmiş olması gerekir. Elinde güncel kayıt belgesi olan hayvan yetiştiricileri, TARSİM’e üye sigorta acentelerinden birine başvurarak ekspertiz yapılmasını istemelidir. Risk incelemesi sonucunda en uygun içerikli poliçe oluşturularak hayvanlar sigortalanmış olur.

Hayvan hayat sigortası TARSİM kapsamında değerlendirilen ve primlerinin bir kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ödenen özel bir tarım sigortasıdır. Riskin gerçekleşmesi halinde eskpertiz incelemesi devlet tarafından görevlendirilen mühendislerce yapılarak rapor düzenlenir ve çiftçinin zararı, evrakların sigorta şirketine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödenir. Canlı hayvan işletmeniz varsa ve sigorta yaptırmak istiyorsanız poliçe kapsamı ve devlet desteği hakkında detaylı bilgi almak için TARSİM acentesi olan firmamız ile iletişime geçiniz.