Otel sigortası hakkında tüm detaylar bu sayfada! Otel sahiplerinin, işletmecilerinin yüksek kalitede hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok emek sarf ettiklerinin bilincindeyiz.

Tüm emeklerin ve çalışmaların öngörülemeyen risk veya riskler yüzünden yok olmasını ya da büyük kayıplar yaşanmasını istemediğinizi biliyoruz. Bu nedenle bütün olası riskleri öngören ve kapsamlı bir otel sigortası poliçesiyle sizi güvence altına alan Unibro Sigorta Brokerliği’ya gelmenizi bekleriz.

Neden Otel Sigortası?

Gelişen teknoloji, talep ve arzlarla birlikte hem binaların fiziki yapıları hem de hizmetleri gelişiyor. Beklentilerin yüksek olduğu turizm ve konaklama sektöründe konaklama hizmeti veren işletmelerin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Her işletmenin karşılaşabileceği gibi oteller de olası riskler taşıyor.

Binanın zarar görmesi, yaşanan mali kayıplar, misafirlere/çalışanlara karşı sorumluluklar, hırsızlık, elektronik ve beyaz eşyaların arızalanması,yiyeceklerin bozulması, otel içinde veya taşınırken işletme parasının çalınması gibi durumlar otel işletmecileri için risk oluşturur. Bu ve buna benzer riskler sonucunda oluşan maddi kayıplar, işverenleri ekonomik bakımından sarsar.

Sigorta şirketleri, yeni dönem ve anlayışla süper diye adlandırılacak otel sigortası paket poliçeleriyle işverenleri maddi anlamda rahatlatıyorlar. Unibro Sigorta Brokerliği’da olası en küçük risk faktörleri bile teminat altına alınarak, maddi zararla minimum seviyeye indiriliyor. Hiçbir sigorta acentesi manevi kayıpları karşılayamıyor, ama Unibro Sigorta Brokerliği bu zor zamanda yanınızda olarak, zararlardan doğacak psikolojik etkileri önceden önlemiş oluyor.

Otel Sigortasının Kapsadığı Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını, fırtına, yer kayması, duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması, üçüncü derece yanıklar
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör olayları, bu hareketlerin sonucunda bunlara karşılık veren güvenlik güçlerinin uygulaması sonucunda binada oluşan zararlar
 • Hırsızlık, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması
 • Enkaz kaldırma gibi risk faktörleri poliçenin ana teminatları altındadır.

Bunun dışında ek teminatlarla otel sigortası genişletiliyor.

Otel Sigortası Ek Teminatlar

 • Buzdolapları ve derin dondurucuların arızası sonucu gıdaların bozulması,
 • Yakıt sızıntısı ve etrafa verdiği zararlar,
 • Otelin herhangi bir bölümünde müşterilere ait eşyaların çalınması, zarar görmesi ve otel odalarındaki kasalarda veya otel müşteri kasalarındaki nakit ve kıymetli eşyaların çalınması
 • Gıda yönetmeliğine uygun olduğu halde yemeklerden zehirlenilmesi,
 • İşletmelerin sağlık personelinin yanlış ya da eksik tıbbi müdahalesi sonucu oluşabilecek zararlar,
 • Misafir çocuklarının bakımı sırasında oluşabilecek zararlar,
 • Catering hizmetlerinizden oluşabilecek zararlar,
 • İşletmeye veya misafirlere ait araçların personel tarafından park edilmesi sırasında oluşacak zararlar.
 • Otelde oluşan hasarlar nedeniyle misafirlerin başka konaklama yerlerine yerleştirilmesi sonucunda oluşan mali külfetler otel sigortası kapsamına eklenerek olası riskler ortadan kaldırılmış oluyor.

Mali Sorumluluklar Teminatı

 • İşveren mali sorumluluk teminatı
 • Hukuksal Koruma Sigortası teminatı
 • Misafirlere karşı mali sorumluluk teminatı
 • Komşulara karşı mali sorumluluk teminatı
 • Makine kırılması ve elektronik cihaz teminatı
 • Ferdi kaza teminatı

Görüldüğü üzere otel sahiplerini ve işletmecileri koruma altına alma geniş kapsamlı otel sigortası hazırlanabilmektedir. “Son pişmanlık fayda vermez” zihniyetiyle Unibro Sigorta Brokerliği uzman personellerinin sizin için hazırladığı otel sigortası poliçesini görmeden sigorta yaptırmayın. Sizin bile öngöremeyeceğiniz, olası risklerin hesaplanarak hazırlanan poliçeyle güvenle işletmenizi çalıştırabilirsiniz.

Eksik Sigorta Koruma Klozu

Bazı durumlarda işletme sahipleri binanın veya kıymetli eşyaların ederlerini düşük gösterebiliyorlar. Hasar veya zarar oluştuğunda da gösterilen teminat üzerinden zararlar karşılanıyor.

Zararın oluştuğu tarihte teminat altına alınan faktörlerin değerinin düşük kalmaması için poliçeye Eksik Sigorta Koruma Klozu ekleniyor. Böylece bina ve eşyaların poliçede kayıtlı bedellerinin hasardan bir gün önceki yeni değerlerinin %20’sine kadar eksik olması durumunu garantiye alıyorlar.

Otel sahiplerinin ve işletme sahiplerinin eksik sigorta kapsamına girmemeleri açısından Unibro Sigorta Brokerliği’nın tecrübeli personeli gerekli uyarıyı yapıyor. Binanın ve eşyaların güncel değerleri üzerinden otel sigortası hazırlanmasını sağlıyorlar.

Sigortayı Kime Yaptırmalı?

Sigorta sektöründe birçok acente hizmet veriyor. Bazı acenteler işletme sahiplerinin az prim ödeme taktikleriyle dar kapsamlı poliçe hazırlıyorlar. Bunun sonucunda da kapsam dışı kalan riskler sonucunda maddi zararlar oluştuğunda geçen zaman geriye döndürülemiyor. Bu nedenle otel sigortası yaptırmadan önce çok iyi araştırma yapılması gerekiyor. Acentelerden teklifler alınarak karşılaştırma yapılabilir. Bir teklif de Unibro Sigorta Brokerliği’dan almanızı öneririz.

Poliçe kapsamlarını karşılaştırdığınızda işletmenizin hangi risklerle karşı karşıya olduğunu görebilirsiniz. Tazmini zor kayıplar karşısında güç duruma düşmemek için önlemlerin önceden alınması tecrübesini yaşıyoruz. Teminatlar ve teminatlara sağlanan limitler en objektif şekilde hazırlanır.

İşletme sahipleriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda olası zararı minimum seviyede olacak teminatların limitleri düşük tutulabiliyor. Çok karmaşık ve kafa karıştıran bir görüntü sergileyen teminat ve limit düzenleme aşamalarını nasıl basite indirgediğimizi göreceksiniz. Ofiste veya telefonla deneyimli personellerden bilgi veya yardım alarak poliçenizi oluşturabilirsiniz.

Poliçe Sahibinin Sorumlulukları

Poliçe hazırlanıp, teslim edilmesiyle birlikte ilk taksitin yatırılması gerekiyor. İlk taksit yatırılmadığı sürece poliçenin geçerliliği yoktur. Genellikle primler taksitler halinde yatırıldığından taksitlerin düzenli yatırılması gerekiyor. Kıymetli evrakları ve eşyaları sigorta ettiren, bunların zararlarının karşılanabilmesi için belgelerini saklı tutmak zorundadır.