Kar kaybı sigortası, öngörülemeyen işletme riskleri sonucunda ortaya çıkan maddi zararın karşılanması amacıyla düzenlenen poliçelerdir.

Kar kaybı sigortası gerekli midir ?

Hangi sektörde faaliyet gösterilirse gösterilsin, tüm işletmeler daima her türlü riske açıktır. Bunların büyük kısmı ise öngörülemeyen, bu sebeple önlenmesi mümkün olmayan türdendir. İşte kar kaybı sigortası tüm bu risklere karşı güvenceniz olacaktır. Yangın, su baskını, terör, deprem, fırtına, heyelan gibi öngörülemeyen ve önlenemeyecek risklerin gerçekleşmesi halinde işletmeleri ciddi anlamda maddi zarar görmekte ve çoğu zaman ticari faaliyeti sona ermektedir. Geçici veya daimi hasarlara sebep olan bu risklerin gerçekleşmesi halinde kısa zamanda faaliyete yeniden geçilse bile, çalışılmayan dönemde yaşanan kar kayıpları, bazı işletmeler için hayati önem taşıyacak mahiyettedir.

Deprem veya yangın sebebiyle zarar gören bir ticari işletme bir süre faaliyetine ara vermek zorunda kalır. İşletmedeki makine ve diğer şeylerin kaybı, enkazın kaldırılması, yeniden faaliyet gösterebilecek hale gelmesi zaman alan işlerdir. Bu arada işletmenin, bu risk gerçekleşmeseydi kazanacağı para ve elde edeceği kar da aslında örtülü bir zarardır. Yani faaliyetlerin riskin gerçekleşmesi sebebiyle aksaması halinde elde edilemeyen kazanç, işletmenin zararıdır.

İşte kar kaybı sigortaları, işletmelerin bu tür risklerine karşı maddi koruma sağlayan teminatlardır. İşyerinde bulunan makine, teçhizat veya hammaddelerin çeşitli poliçelerle sigortalanarak, bir süre sonra yenileri yerlerine konulabilir. Bu dönemde çalışanların maaşları ödenmek, sabit masraflar karşılanmak zorundadır. Ayrıca pazardaki payın azalması, mevcut sözleşmelerin feshedilmesi, tazminat talepleri ile karşılaşılması olasılığı da vardır. Bu durumdaki işletmelere bankaların kredi vermeye yanaşmaması, ticari ilişki içinde olduğu firmaların siparişlerini geri çekmesi yaşanan şeylerdir. Dolayısı ile öz sermaye ve nakit para akışı azalır.

Kar kaybı sigortası faydaları nelerdir ?

Kar kaybı sigortaları ile;

  • İşletmenin devamlılığı ve sabit masrafların tazmini ile ticari faaliyetin devamlılığı,
  • Hasar sonrası ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini,
  • Kredi ödemeleri, faiz gibi periyodik yükümlülüklerin ödenmesi,
  • Kar kaybının sigorta şirketinden alınarak, nakit ihtiyacının karşılanması,
  • Hasarın olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla finansman sağlanması,
  • İşletmenin risk öncesi haline gelmesi için uzun süreli finansman sağlanması,
  • Halka açık işletmelerin borsadaki istikrarının temini için gerekli finansman ve yatırım işlemlerinin desteklenmesi

teminat altına alınmaktadır.