Tekne ve makine sigortası, teknenin gövde ve diğer aksamları yanında, makine ve ekipmanının sefer esnasında veya limanda iken karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı koruma altına alınmasını sağlayan poliçe türüdür. Tekne terimini dar anlamda yorumlamamak, özel veya ticari amaçla kullanılan her türlü deniz taşıtı olarak anlamak gerekir.

Tekneler seyir esnasında iken deniz ve hava koşulları sebebiyle çeşitli hasarlar alırlar. Ancak tekneler sadece denizde iken değil, limanda bağlı iken veya tamir esnasında da çeşitli zararlar görebilir. Denizde fırtına, yağmur, yıldırım gibi doğal olaylar yanında başka bir deniz aracının çarpması, hava aracından parça düşmesi, deniz canlılarının hasar vermesi gibi durumlar görülebilir. Limanda bağlı iken yine doğal olaylar veya 3.kişilerin kötü niyetli hareketleri sebebiyle de teknelerin hasar görmesi mümkündür.

Tekne ve makine sigortası nerelerde geçerlidir?

Tekne ve makine sigortası, özellikle deniz ticareti yapan kişi ve firmaların, faaliyetleri esnasında gemi ve teknelerinin hasar görmesi halinde, zararın karşılanması için yaptırdıkları sigortalardan biridir. Poliçe sadece bağlama limanında değil, tüm Dünya denizleri ve limanlarında geçerli bir koruma sağlamaktadır. Ancak sigorta ile sağlanan koruma sefer veya müddet esasına bağlı olarak hazırlanır. Müddet esaslı olanlar genellikle 1 yıl süreli düzenlenir.

Tekne ve makine sigortasının başlıca teminatları nelerdir?

  • Denizlerde yaşanan ağır hava koşulları, geminin başka bir gemiye çarpması veya karaya oturması,
  • Tekne veya gemide yangın çıkması veya patlama olması,
  • Yıldırım, tsunami gibi felaketler,
  • Kargonun yükleme ve boşaltılması esnasında ortaya çıkan zararlar,
  • Kaptan veya gemi adamlarının ihmali sonucu ortaya çıkan zararlar,
  • Seyir halinde veya limanda bağlı iken hırsızlık, yağma, deprem gibi sebeplerle görülen zararlar,
  • Başka bir gemi ile çarpışma sonucunda karşı gemide meydana gelen hasarlar,
  • Geminin makine tesisatında ortaya çıkacak sorunlar,

Teminat altına alınmaktadır. Sigorta ettiren dilerse poliçeyi ek teminatlar ile genişletebilmektedir. Poliçeye ayrıca geminin havuzlanması veya tamir için kızağa çekilmesi esnasında ortaya çıkabilecek zararlar için teminat eklenmesi mümkündür. Tekne ve makine sigortası poliçelerimiz ile geminizi her türlü risk ve hasara karşı koruma altına alabilirsiniz.