Lisans kaybı sigortası, pilotların yaralanması, hastalanması veya ölmesi durumunda, poliçedeki limitler dahilinde ödeme yapılmasını sağlayan özel bir poliçedir. Sürekli yüksek irtifada çalışmak zorunda kalan pilotlarda, zaman içinde buna bağlı olarak meslek hastalıkları görülebilir. Ayrıca herhangi bir sebeple hastalanmaları, tedaviye ihtiyaç duymaları, bedeni zarar görmeleri ve çalışamaz hale gelmeleri de mümkündür. Bu durumda pilotların bu işe devam etmeleri, havacılık mevzuatı gereği mümkün değildir. Periyodik olarak detaylı sağlık kontrolünden geçen pilotlarda belli sağlık sorunlarının ortaya çıkması halinde lisansları iptal edilir ve mesleklerine veda etmek zorunda kalırlar. İşte sigorta bu durumdaki pilotların gelecek kaygısını ortadan kaldırmayı ve rahat bir emeklilik dönemi yaşamaları için hazırlanan sigortalardır. Sigorta, pilotun ölümü halinde yakınlarının maddi ve manevi tazminat almasına imkan veren teminatları da içerir.

Lisans kaybı sigortası zorunlu mudur?

Lisans kaybı sigortası, isteğe bağlı yapılır. Pilotun kendisi bu sigortayı yaptırabileceği gibi çalıştığı havayolu firması da pilot için bu sigortayı yaptırabilir. Pilot lisansına sahip, T.C. vatandaşı olan ve hali hazırda bir havayolunda çalıştığı belgelenen tüm pilotlar için sigorta yaptırılabilir.

Lisans kaybı sigortasının teminatları

  • Geçici maluliyet,
  • Daimi maluliyet,
  • Vefat

Teminatlarının birini veya hepsini kapsayabilir. Ayrıca ek teminatlar ile havayolu şirketinde işe ara verilmesi gibi hallerde pilota belli bir süre maaş ödemesi yapılması da teminat altına alınabilir. Pilotun vefatı halinde, kanuni temsilcilerine poliçe teminat limitleri tutarında ölüm tazminatı ödenir. Geçici veya daimi maluliyet hallerinde de pilotun çalıştığı dönemdeki hayat standartlarını devam ettirecek şekilde aylık olarak veya topluca tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Lisans kaybı sigortası her ne kadar havacılık sigortaları arasında yer alsa da bir tür mesleki risk sigortasıdır. Sigorta ettiren pilotun kendisi olabileceği gibi çalışmakta olduğu havayolu şirketi de olabilir. Ama lehdar daima pilottur. Poliçe limitleri sigorta ettiren tarafından belirlenir. Ek teminatlarla primlerin artırılması ve teminat kapsamının genişletilmesi mümkündür. Riskin gerçekleşmesi halinde, gerekli belgelerin sigorta şirketine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde sigorta firması tarafından teminat tutarı pilota veya kanuni mirasçılarına ödenir.