Grup sağlık sigortası belli sayıdaki kişinin bir araya gelip toplu şekilde özel sağlık sigortası yaptırmalarıdır. Bu gruptaki bireyler arkadaş çevresinden ya da şirket çalışanlarından meydana gelebilir. Sigorta, firmaların bulundukları adrese göre değişmekle birlikte az 20 personelin katılımıyla oluşur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, SGK’nın kapsamı altında bulunan ve 0-64 yaş arasındaki tüm bireyler kurumsal toplu sağlık sigortası olarak da bilinen grup sağlık sigortası poliçesinden yararlanabilirler. İşletmeler, istedikleri teminatları ve poliçenin limitlerini belirleyerek, çalışanlarının yatarak ya da ayakta tedavi giderlerini güvence altına alabilirler.

Grup Sağlık Sigortasının Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Hem işverene hem çalışanlara birçok avantajlar sunar. Bunlar arasında en önemli avantaj, gruba özel fiyatlar ile bireylerin daha uygun şartlarda sigorta sahibi olmalarıdır. Kurumsal grup sağlık sigortasının diğer avantajları ise;

  • Kurumlara vergi avantajı sağlaması,
  • Kurumların çalışanlarına sağladığı hizmetlerin prestijini ve kalitesini arttırması,
  • Kurumların çalışanlarına daha tercih edilir bir çalışma ortamı sağlamaları,
  • Çalışanların şirkete olan bağlılıklarının artması,
  • Çalışanların kendilerini daha değerli hissetmeleri,
  • Çalışan performansında iyileşme meydana gelmesi,
  • Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sağlanması sonucu çalışanın olası zaman kaybını engellenmesi,
  • Çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri,
  • Çalışanların yanı sıra çalışanların eş ve çocuklarının da aynı ya da benzer avantajlardan faydalanması şeklinde sıralanabilir.

Kurumlara Vergi Avantajı Nedir?

Kurumlar grup sağlık sigortası yaptırarak hem daha verimli ve sağlıklı çalışanlara sahip olabilirler hem de sigorta vergisi avantajından faydalanabilirler. Bu kapsamda, kurum tarafından ödenecek prim tutarı çalışanların bordrolarına dahil edilir. Böylece çalışanın elde ettiği vergi avantajı sonucu ellerine geçecek net ücret artmaktadır.

Kurumlar vergisi matrahı belirlenirken şirketin ödeyeceği prim tutarı, genel gider olarak kabul edilir ve böylece şirket için vergi avantajı sağlanır. Bunun yanı sıra kurumlar çalışanlarına yaptırdıkları sigorta için ödeyecekleri primleri vergiden düşebilirler.

Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası Nedir?

Çalışanların SGK sigortalarını kullanarak özel hastanelerden de herhangi bir fark ödemeden yararlanmasını sağlamak için şirketler grup tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. Anlaşmalı özel hastanelerde yapılan işlemlerde, SGK’nın belli miktarını karşıladığı muayene, tahlil ve tetkik gibi sağlık hizmetleri, hastaneye yatışları ameliyatları için hastanın ödemesi gereken tutarlar grup tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Grup (Toplu) Sağlık Sigortasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Grup sağlık sigortası yaptırmak için çalışan ve aile üyelerinin başvuru formunu doldurmaları ve işveren tarafından sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir. Başvuru formunu doldurmak sözleşmenin yapıldığı anlamına gelmemektedir.

Sigorta şirketi işverenin beyanı doğrultusunda çalışanlar için risk değerlendirmesi yapmaktadır. Sigorta şirketinin başvuruyu kabul etmesi halinde primin tamamı ya da peşinatın tahsil edilmesi ile aktifleşir. Önemli bir nokta da çalışanın kendisinin sigortalı olmaması halinde eş ve çocuklarının sigorta kapsamına alınamamasıdır.

Kurumsal Toplu Sağlık Sigortasından Hangi Hallerde Çıkılır?

Grup sağlık sigortasından çıkmak için, çalışanın emekli olması, istifa etmesi veya işten çıkarılması gibi bilgilerinin işveren tarafından sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir. Grup sağlık sigortası poliçesi başlangıcı ile bitişi arasında gerçekleşen çıkışlarda, kalan primler gün esası üzerinden hesaplanır ve işverene iade edilir. Ne sebepten olursa olsun iş yeri ile ilişiği kesilen çalışanların sigortası iptal edilmektedir.

Çalışan Sağlık Sigortası ile Bireysel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Grup sağlık sigortası, kurumlarda çalışan herkese ayrı ayrı sağlık hizmeti sunmaktadır. Yani çalışan her bireyin sağlık sigortası kullanmaya hakkı vardır. Çalışılan iş yerinden ayrıldığı tarihe kadar sağlık sigortası devam etmektedir.

Esasında bireysel sağlık sigortası ile kurumsal grup sağlık sigortası arasında çok önemli bir fark yoktur. Farkı oluşturan durum, işveren kişinin belirlediği teminatın kapsamı ve limitleridir. Grup sağlık sigortası kapsamında bulunan yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları bireysel sigortalar ile hemen hemen aynıdır.

Çalışan Sağlık Sigortasında Çalışanların Hakları Nelerdir?

Sigorta kapsamında acil müdahale, kontroller, muayene, ameliyat, tetkikler, laboratuvar hizmetleri yer almaktadır. Çalışanlar poliçenin kapsamına göre bu hizmetlerin tamamı ya da bir kısmından limitli ya da limitsiz olarak faydalanma haklarına sahiplerdir.

Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar

Ameliyatlı ya da ameliyatsız olarak hastanede yatış sırasında yapılan tedavileri, hastaneye yatış ve çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, oda, yoğun bakım, refakatçi, yemek, ameliyat sırasında kullanılan tüm tıbbi malzeme ve ilaçlara ilişkin giderleri, poliçede belirtilen limitler, muafiyet şartları, anlaşmalı hastane ağı, coğrafi kapsamı ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Sigortalılar yatarak tedavi teminatı kapsamında evde bakım ve tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tetkik ve tedavileri, tıbbi gözlem, ambulans, ameliyattan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi diğer hizmetlerden de yararlanabilirler.

Ayakta Tedavi Teminatı

İşverenin grup sağlık poliçesine eklenmesi halinde, sigortalı kişinin bir kaza, rahatsızlık veya hastalık sebebiyle tanı ve tedavisi için doktor muayenesini, röntgen, laboratuvar tetkiklerini ve ileri tanı yöntemlerinin, ilaçların, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin giderleri ayakta tedavi teminatı kapsamında karşılanır.

Ayrıca işveren tarafından hamilelik ve doğum teminatı kapsamında doğum kontrolü, doğum ve sezaryen, gebelikte meydana gelebilecek komplikasyonlar ve gebelik rutin kontrollerine ait giderler de grup sağlık sigortası poliçesine eklenebilir: Grup sağlık sigortası hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Unibro Sigorta Brokerliği’nın sigorta uzmanlarının görüşlerine başvurabilir, unibro.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.