Günümüzde yaşanan olaylar ve hastalıklar neticesinde sigorta kavramı bir hayli önem kazanmaktadır. Her geçen gün sigorta türlerine bir yenileri eklenmektedir. Grup ferdi kaza sigortası da sizleri güvence altına alacak bir sigorta koludur.

Çağımızın hastalıkları olarak ortaya çıkan meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı tedbir alınmalıdır. Her gün milyonlarca insan iş kazası geçirmektedir. Bu kazalar sonucunda birçok insan sakat kalmakta veya hayatlarını kaybetmektedirler. İş kazalarının arttığı bu dönemde sigortayı yaptırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Grup Ferdi Kaza Sigortası için Unibro Brokerlik

Grup ferdi kaza sigortası tanımlanacak olursa, şirkette çalışan kişileri iş kazalarına karşı koruyan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünde işçiniz çalıştıkları zaman dilimi içerisinde bir kazaya maruz kaldıkları takdirde geçerli olmaktadır. Unibro sigorta şirketinin sunduğu grup ferdi kaza sigortası kapsamında kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri karşılanmaktadır. Grup ferdi kaza sigortası kapsamında kaza sonucu bazı teminatlar ödenmektedir. Bu teminatlar kaza sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Şirketinizde çalışan kişinin kaza sonucunda hayatını kaybetme ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumun başa gelmesini kimse istemez elbet. Fakat verilere bakıldığında kaza sonucu hayatını kaybeden insan sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bu ihtimal gerçekleştiği takdirde maddi olarak yıpranmaya yol açacaktır. Böyle bir durumda grup ferdi kaza sigortası yaptırarak maddi sonuçları teminat altına almaktasınız.

Kaza nedeni ile hayatını kaybeden sigortalıya ödenen teminata kaza sonucu vefat teminatı adı verilmektedir. Bu teminat sigortalının hayatını kaybetmesi sonucunda verilmektedir. Şirketinizde çalışan kişinin kaza sonucu hayatını kaybetmesi halinde sigortalı adına bu teminatın alınması mümkündür. Kaza sonucu vefat teminatı ölüm halinde kanuni hak sahiplerine ödenmektedir.

Kaza Sonucu Sakatlık Teminatı

Kaza her zaman ölümle sonuçlanmamaktadır. Bazen insanlar kaza sonucu sakat kalabilmektedir. Bu durumda ise grup ferdi kaza sigortası kapsamında kaza sonucu sakatlık teminatı ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemenin yapılması için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı kişi sigorta poliçe süresi içerisinde kaza geçirmelidir. Poliçe süresi dışında meydana gelen kazalar için teminat ödenmemektedir. Ayrıca kaza ve sakatlık poliçede belirtilen şartlar dahilinde meydana gelmelidir. Bu şartları sağlayan her sigortalı kaza sonucu sakatlık teminatını talep etme hakkına sahiptir. Bunların dışında meydana gelebilecek kazalar ve sakatlıklardan ötürü teminat ödenmemektedir. Şirket çalışanlarının sakatlık ile sonuçlanan kazalarında bu teminat ödemesi sigortalıya yapılmaktadır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Kazalarda her zaman en kötüsü akla getirilmemelidir. Bazen çalışanlar küçük kazalarda geçirebilmektedir. Sakatlık veya ölüm ile sonuçlanmayan kazalarda tedavi masrafı teminatını grup ferdi kaza sigortası şirketi ödemektedir. Bu sigorta teminatı kaza sonucu oluşan tıbbi bakım giderlerini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu teminat türünde hastane içi ve hastane dışındaki tüm bakım giderleri karşılanmaktadır. Fakat bu teminat için bazı şartları taşımak gerekmektedir.

Öncelikle maddi tedavi masraflarının faturasının olması gerekmektedir. Çünkü grup ferdi kaza sigortası yapan Unibro Sigorta Brokerliği şirketi bu faturalar karşılığında ödeme yapmaktadır. Ayrıca Faturalar teminat limitlerini aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Teminat limitini aşan faturalar için sadece teminat limiti değerinde ödeme yapılması öngörülmektedir.

Tüm bu kazalar ve kazalar sonucunda meydana gelen olaylar için ödeme talep edilebilir. Fakat ödeme talebi için belli şartları sağlamak gerekmektedir. Özellikle poliçe süresi buradaki en önemli etkeni oluşturmaktadır. Poliçe süresi dolmuş bir sigortalı kaza sonucu başına ne gelirse gelsin ödeme talep edememektedir. Bu yüzden poliçe süreniz bitmeden Unibro Sigorta Brokerliği şirketinden grup ferdi kaza sigortası talep ediniz.

Sigorta Kapsamında Kaza Halleri

Her kaza sigorta kapsamında kaza olarak görülmemekle beraber poliçede kaza sayılan haller bulunmaktadır. Unibro sigorta şirketinin yaptığı sigorta incelendiğinde kaza halleri ve kaza olmayan haller görülmektedir. Beklenmedik bir gaz sızıntısı neticesinde meydana gelecek hasarlara kaza gözü ile bakılmaktadır.

Yanıklar, ani, hareket neticesi kopan veya burkulan uzuvlar da yine kaza kavramı içerisinde yer almaktadır. Yılan ve böcekçil hayvan sokmaları ile zehirlenmeler kaza kapsamında yer almaktadır. Bu olaylar sigortalı için kaza olarak sayılmaktadır. Bu durumlarla karşılaşıldığında sigortalı teminat talebinde bulunabilir.

Sigorta Kapsamında Kaza Olmayan Haller

Bazı kazalar vardır ki sigorta kapsamında kaza olarak görülmemektedir. Bu olaylar kaza sayılmadığı için sigortalı başına gelse dahi ödeme talep edememektedir. Kaza sayılmayan haller incelendiğinde kaza olarak görülmemesinin mantıklı olduğu düşünülmektedir. Bunlar:

  • Hastalıklar neticesi
  • Hangi ruh hali ile olursa olsun intihar bir kaza olarak görülmemektedir. İntihar teşebbüsü ölümle sonuçlansa dahi kaza sayılmamaktadır.
  • Alkol, uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımı sonucu meydana gelen haller

Tüm bu haller kaza dışı olarak düşünülmektedir. Bu hallerin meydana gelmesin durumunda poliçe süresi bitmemiş dahi olsa ödeme talep edilemez. Ödeme talep edilse dahi teminat bedeli sigorta şirketi tarafından ödenmemektedir. Bu nedenle grup ferdi kaza sigorta poliçesinde yer alan tüm bilgiler dikkatli bir şekilde okunmalı ve bilinmelidir.