Taşınan para sigortası, ticari hayatın temeli olan nakit akışının sağlanması için kullanılan paranın bir yerden başka yere transferi esnasında ortaya çıkacak riskleri güvence altına almaktadır. Paranın miktarı önemli olmaksızın, sürekli transferi gerçekleştiren işletmelerin bir kısmı bunu bankalar aracılığı ile yapmak yerine nakit transferi ile gerçekleştirirler. Özellikle bankalar tarafından birkaç yüz yıldır kullanılan taşınan para sigortasının temellerinin yüzyıllar öncesine dayandığını söylemek mümkün. Eski zamanlarda kervanlar veya özel ulaklar aracılığı ile taşınan para veya para yerine geçen kıymetli eşyaların, nakil esnasında çalınması veya zarar görmesi riskine karşı güvence sağlanması amacıyla ortaya çıkan taşınan para sigortası, bugünkü halini zaman içinde değişerek almıştır. Bankaların ortaya çıktığı dönemden bu yana çok daha fazla kullanılan bu sigorta türü, teknolojik para transferlerinin olmadığı 30-40 yıl öncesine kadar ülkemizde de en fazla kullanılan sigorta türlerinden biriydi.

Taşınan Para Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Bankalar ve ticari işletmeler para transferi yaparken, paranın ulaşması gereken yere zamanında ve eksiksiz olarak varması için her türlü tedbiri almak isterler. Her ne kadar adı taşınan para sigortası olsa da, poliçe kapsamına para dışında ziynet eşyası, kıymetli evrak, tarihi eser gibi şeyler de alınabilir. Taşınan şeyin türüne göre de sigorta kapsamı ve içeriği değişkenlik göstermektedir.

Taşınan para sigortası ile;

  • Hırsızlık, gasp, cebir ve şiddet kullanarak veya terör eylemleri ile taşınan eşyanın elden çıkması sonucu ortaya çıkacak maddi zararları,
  • Nakil araçlarının kazası, devrilmesi, suya gömülmesi, yanması gibi olaylar sonucunda ortaya çıkacak maddi zararlar,
  • Nakil esnasında yıldırım çarpması, patlama gibi olaylarda ortaya çıkan zararlar,
  • Araç içindeki özel eşyalar ile araçta bulunan görevlilerin yaralanması ve can kaybı gibi durumları,

teminat altına alınabilir. Taşınan eşyanın “yükte hafif pahada ağır” tabir edilen bir şey olması ve poliçede detaylı bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Miktarı, türü, ağırlığı, varsa markası, tarihi gibi hususlar detaylı olarak yer bildirilmelidir.

Taşınan para sigortası ana ve ek teminatlar ile Türkiye’nin en geniş kapsamlı poliçeleri arasında yer almaktadır. Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle irtibata geçiniz.