Sigorta brokerliği, sigortalı için her türlü karşılaşılabilecek olan riskler için yönetim konusu için danışmanlık hizmeti vermektedir. Sigorta şirketleri araştırılmakta ve müşteri ihtiyacına göre teminatlar için uygun fiyatlar belirlenmesi için aracı olmaktadır.

Sigorta brokeri kurumlara değil bireysel olarak da sigortalılara hizmet vermektedir. Sigorta yaptırmak için uygun teklifleri bulmak için sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Böylece aracı olarak karşılıklı yönetimi gerçekleştirmektedir. Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilmekte ve sigortalısı için temsilci olarak hizmet vermektedir.

Sigorta brokerleri sorumluluk sigortası, konut ve sağlık sigortaları gibi başlıca sigorta ürünleri ile ilgilenmektedir. Ancak farklı ihtiyaçlar için de çeşitli sigortalar oluşturulmaktadır. Maden çalışanları ferdi kaza sigortası da bunlardan biri olmaktadır.

Madende karşılaşılabilecek her türlü kazaya karşı sigorta yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede hem kömür madenlerinde hem de kömür harici madenlerde çalışan işçiler için kaza sigortası zorunluluğu getirilmiştir.

Maden Çalışanlarına Neden Sigorta Yapılmalıdır?

Madenler iş kazalarının ve riskin en çok yer aldığı çalışma alanlarındandır. Yer altı ve yer üstü madenlerde meydana gelen ve gelebilecek olan kazalara göre önlem almak gerekmektedir. İş kazaları madenlerde oldukça fazla yaşanmaktadır. Bu tür kazalara karşı 6 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren karar içerisinde Türkiye’de genel sorumluluk sigortası alanında ruhsatı olan tüm sigorta şirketlerinin kararı düzenlemeleridir.

Bu sigorta tarifesine göre asgari teminat tutarları, şartlar ve karar uygulamasında usul ve esaslar hazine müsteşarlığı tarafından yayımlanacak olan tarife ve talimatlara göre belirlenmiştir. Maden çalışanları ferdi kaza sigortası olan gerçek ve tüzel kişiler karar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sigorta talebinde bulunmuş ve sigorta yapılması zorunlu olmuştur. Böylece maden çalışanları zorunlu olarak sigortaya tabi tutulmuştur.

Risk yönetiminin yapılması da iş kazalarını engellemek ya da asgari düzeye indirmek için sigorta brokerliği bu durumda devreye girmektedir. Unibro brokerlik olarak bu durumda hem işçiye hem de işverene yardımcı olarak uygun fiyata sigorta yaptırmak mümkün olmaktadır.

Zorunlu Maden Sigortası Nedir?

Bu sigortanın kapsamı yer altı ve yer üstü maden ocaklarında çalışanlar için geçerli olmaktadır. Madencilik faaliyetinde bulunan tesisler için iş akdi ile istihdam edilmiş ve edilen üretim ve de üretim hazırlıkları faaliyetlerinde bulunan personeller kapsanmaktadır. Söz konusu olan bu faaliyetlerin oluşumu sırasında meydana gelen ya da gelebilecek olan kazaların neticesine karşı genel şart çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Üretim hazırlığındaki ya da üretimin içerisindeki personeller yer altı maden ocakları içinde yer altının tüm açıklığında çalışan personeller yani tahkimat, tulumba, elektrikçi, tarama, makine, haritacı, barutçu, sondajcı ve nakliyeci gibi personeller kapsanmaktadır. Yer üstü ocaklarda yer alan personeller ise sürücü, haritacılar, operatörler, tamirciler, sondajcılar, ateşleyiciler, tulumbacılar, yağcılar ifade edilmektedir.

Maden çalışanları ferdi kaza sigortası ettireni yer üstü ya da yer altı kömür madenciliği veya kömür dışında yer altı madenciliği faaliyetinin kendi adı ve hesabında yürüten, üretim yapan ve üretim hazırlığı faaliyetlerinde bulunan personellerle iş akdi olan tüzel ve gerçek kişi olmaktadır.

Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası Nasıl Yapılır?

Madende çalışan personelleri iş kazası yaşaması ya da iş kazası sonucu malul kalması durumunda maden çalışanları ferdi kaza sigortası yapılmaktadır. Bu sigortaya göre işçiler herhangi bir kaza durumunda sigortaları gereği asgari düzeyde zor durumlarda kalmaktadırlar. Madenler her an kazaların yaşanabileceği oldukça riskli alanların en başında gelmektedir. Unibro sigorta bu durumların asgari düzeye indirilmesinde hem işveren hem de işçinin yanında olmaktadır.

Brokerlik gereğince uygun fiyatlarda sigorta yaptırılmasını sağlamakta hem de sigorta sonucu işverenin ve işçinin haklarının gözetilmesinde yardımcı olmaktadır. Maden çalışanları ferdi kaza sigortası yaptırmak isteyen işverenlerin Unibro sigorta ile iletişime geçerek detayları konuşması gerekmektedir. Böylece hem sigorta konusunda net bilgi hem de uygun ve makul fiyatlarla anlaşılması olası olmaktadır.

Son zamanlarda iş kazalarının çok fazla artması ve işçilerin mağdur olması sonucunda bu sigortaya verilen önem de artmıştır. Sigortanın sağladığı destek bu konuda oldukça büyük olmaktadır.

Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası Yükümlülükleri

Maden kazalarına karşı maden çalışanları ferdi kaza sigortası yaptırmak 26.01.2015 tarihinde bakanlar kurulu tarafından yürürlüğe konulan karar çerçevesinde çeşitli tarife ve talimatlara uygun olarak hazırlanmıştır. Genel olarak verilen talimatlar;

Yer üstü ve yer altı kömür madenlerinde çalışanlar ve kömür dışındaki yer altı madenciliklerinde gerçek ya da tüzel kişiler personeller için maden çalışanları ferdi kaza sigortası yaptırmak zorundadır.
Teminata giren konular; ölüm teminatı ve sakatlık teminatı olmaktadır.
Teminatlar arasındaki; sakatlanma ve ölüm için 150.000 TL ile kişi başına 700 TL ödenmektedir.
Sigorta teminatlarının tespitinde herhangi bir zarar hesabı yapılmamaktadır. Ancak maden çalışanları ferdi kaza sigortası yaptıran işverenler de tebliğ çerçevesindeki tüm şartları gerçekleştirmek zorundadır. Dolayısıyla bu kapsamda çıkarılan kanun madenlerde meydana gelebilecek çoğu iş kazasının etkisini asgari düzeye indirmektedir.