Kefalet sigortası hakkında merak ettiğiniz her şeyin yanıtı bu sayfada… Sigorta türleri belirli konular içerisinde kişilere güvence sağlamak amacı ile oluşturulmaktadır. Kefalet sigortası da borçlu kişi için oluşturulan güvence sigortaları arasında bulunmaktadır. Kefalet sigortasının konusu borçlu şahsın poliçe içerisinde tanımlanan meblağ üzerinde oluşturulan borcun ödenememesi riskine karşı yardımcı bir sigorta kapsamındadır. Kefalet sigortası kapsamında genel ve özel şartlar farklılık gösterebilmektedir. Sigorta kapsamındaki özel ve genel şartlar üzerinden borçluya kefalet sağlanmaktadır.

Kefalet sigortası sorun oluşan ödeme içerisinde lehdara sözleşme maddeleri uyarınca ödeme yapmaktadır. Borçlu kişi tek bir kişiye olan borç durumunda ya da birden fazla kişiye karşı oluşan yükümlülüklerinin yerine getirememesi sorununda kefalet sigortasından yararlanabilmektedir.

Sigorta kapsamında sigortacı doğrudan ya da dolaylı olarak kefalet işlemini gerçekleştirebilmektedir. Doğrudan kefalet sigortası kapsamında sigortacı ödemeleri borçlu adına kendisi yapabilmektedir. Dolaylı sigorta kapsamında ise banka gibi finansal alanlara ödemeleri yaparak kefalet sigortası işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Sigorta kapsamında oluşturulan sözleşme gereği şartlı olarak senet düzenlenebilmektedir. Aynı şekilde ilk talep içerisinde ödeme yapılması şeklinde de kefalet sigortası senedi oluşturulabilmektedir. Sigorta kapsamında borçlunun yükümlülüklerinin yerine getirememesinin doğurduğu sonuçlar ve riskler güvence altına alınmaktadır.

Kefalet Sigortası Türleri Nelerdir?

Sigorta kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli sözleşmeler gerçekleştirilmektedir. Kefalet sigortası içerisinde de belirli durumlar göz önünde bulundurularak kefalet sigortası oluşturulmaktadır. Avans ödeme teminatı, imalat-bakım-onarım teminatı, emniyeti suiistimal etme teminatı sigorta türleri içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca ihaleye katılım teminatı, gümrük ve mahkeme teminatı da kefale sigortası kapsamında yer alan sigorta türlerindendir.

Avans ödeme teminatı içerisinde kişiye mal, hizmet, ihale, plan ya da proje kapsamında avans türü olarak ödeme yapma teminatı sağlanmaktadır. Avans ödeme teminatı içerisinde borçlunun yerine getiremediği sorumlulukların belirtilen şekillerde olması halinde gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır. İmalat-bakım ve onarım kefalet sigortası ise belirli alanlardaki iş oluşumlarında oluşan sorunlara karşı alınan bir teminat olmaktadır.

Mühendislik, inşaat iş alanı ya da makine üretim sistemleri içerisinde gerçekleşen işçilik hataları ile oluşan zararların teminatı olarak oluşturulmuştur. Emniyet suiistimal teminatı işverenin dolandırıcılık, hile gibi durumlar içerisinde oluşan zararlarında yardımcı olmak amacı ile oluşturulmuştur.

Gümrük idareleri ya da mahkemeleri üzerinden gümrükleme işleminde doğan zararlar için borçlu yükümlülük altına girebilmektedir. Gümrük ve mahkeme teminatı belirtilen durumlar içerisinde kişinin oluşturduğu zararları sözleşme içeriğini teminat altına almaktadır.

Kefalet Sözleşmesi Özellikleri

Sözleşmelerin kapsamları, konuları ve sözleşme ek teminatları farklılık oluşturmaktadır. Kişi ya da kurumların gerçekleştiremedikleri yükümlülükler kefalet sigortası üzerinden teminat altına alınmaktadır. Sigorta diğer sigorta çeşitleri gibi belirli bir süre içerisinde kişi ya da kurumu teminat altına alabilmektedir.

Kefalet sözleşme süresi ise aksi bir durum ya da sözleşme olmadığı durumlar içerisinde poliçenin başlama ve bitiş tarihleri olarak belirlenen günler içerisinde geçerli olmaktadır. Öğlen 12.00 başlangıç ve yine öğlen 12.00’da sona ermektedir. Kefalet sigortasının sona erdirilmesi sigorta isteyen kişinin talebi ile oluşturulabilmektedir. Sözleşme içerisinde ek bir madde bulunmadığı taktirde sigorta yaptıran kişinin sigortayı sona erdirmesi belirli yükümlülüklere de yerine getirmesini gerekli kılmaktadır.

Sigortacı sözleşmeyi bir ay önce yazılı şekilde ihbar etmesi halinde sözleşme sona erebilmektedir. Ayrıca sigorta oluşturan kişi sigortacıya yanlış beyanda bulunursa yine sigortacı sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olmaktadır. Aynı şekilde sigorta ettiren kişi sigortacıya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde de sigortacı sözleşmeyi sona erdirebilmektedir.

Sigorta sözleşmesi içerisinde oluşan herhangi bir değişiklik yazılı olarak sigortacı tarafından oluşturulmadığı taktirde geçerli olmamaktadır. Sözlü olarak oluşturulan kefalet sözleşmesi içerisindeki değişiklik durumları geçerli sayılmamaktadır. Kefalet sigortası kapsamındaki tüm beyan ve bildirim durumları yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kefalet Sigortası Koşulları

Kefalet sigortası kapsamında oluşturulan maddeler ve sözleşmeler sigortacının kefil olması durumu belirli koşullara bağlanmıştır. Dolaylı ve doğrudan kefalet sözleşmesi içerisinde belirtilen koşullar aynı şekilde oluşturulmaktadır.

Sigorta ettiren kişinin sigortacıya gerekli kefalet nezdinde belirtilen belgeleri sunması gerekmektedir. Ayrıca sigorta ettiren kişi sigortacıya gerçek ve eksiksiz olarak sigorta kapsamında bilgi sunmalıdır. Diğer kredi ilişkilerini de sigortacıya bildirmekle yükümlü olmaktadır. Üçüncü şahıslara sağlayacağı ipotek, teminat, taşınmaz yükü gibi durumlar

Teminat durumu içerisinde oluşabilecek her durum sigortacıya bildirilmelidir. Sigorta oluşturulması sonrasında da yerine getirilmesi gereken ak ve yükümlülükler de bulunmaktadır. Sigorta yaptıran kişi kefalet aşamasında oluşan her durumu sigortacı ile paylaşmalıdır. Sigorta kapsamında sigortacının asıl kefalet durumundan oluşan borç ve yükümlülüklere karşı sigorta yaptıran kişi asıl kefile karşı yükümlü olmaktadır.

Sigortacı ise sigorta sözleşmesi sonrasında belirli durumlar çerçevesinde hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Kefalet sözleşmesi içerisinde oluşan her durumda dolaylı ya da dolaysız şekilde hak ve yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Sigorta yaptıran kişi için ayrı bir hesap oluşturarak doğrudan ve dolaylı kefaletleri düzenlemelidir. Ödenmesi gereken posta ücretleri, üçüncü şahıs ödemelerini sigorta yaptıran kişiden talep etmek durumundadır.