Avukat mesleki sorumluluk sigortası konusunu tam olarak ele almadan önce meslek sorumluluk sigortasının niteliklerinden bahsetmemiz daha doğru olacaktır. Bu sigorta türü aslında sigorta ettiren kişinin mal varlığını belirli bir prim karşılığında meydana gelebilecek risklere karşı güvence altına almasına yardımcı olan bir sözleşme olarak da karşımıza çıkmaktadır. Mesuliyet sigortaları, sigortacılık sektöründe müşterilerin en çok tercih ettiği alanlar arasında bulunmaktadır.

Bu sigorta türü sayesinde sigorta ettiren kişinin sorumluluğu kabul edilir ve malvarlığının azaltıcı sonuçlarına karşı korunması sağlanır. Kısaca örnek vermek gerekirse, bir mimar, hazırlamış olduğu bir projede yanlışlık ya da dalgınlık sebebiyle bir hata yapmış olsun. Bu projeye bakılarak yapılan inşaatta zarara yol açacaktır. Bu durumda da avukatın katılmış olduğu bir davada, davada ilk itiraz olarak itiraz ileri sürmemesi sebebiyle, müvekkilli davada zarara uğrayacaktır. Bu tür zararlara karşı kişi koruma altına alınmaktadır.

Sorumluluk sigortası ile olabilecek ya da olması beklenen risklere karşı kişinin kendini güvence altına almasına yardımcı olmuştur. Sorumluluk sigortaları aslında bir takım özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Genel olarak bu özellikleri şu şekilde ifade etmemiz mümkün olacaktır.

Sorumluluk sigortası bir zarar sigortası olarak tanımlanmaktadır. Fertlerin başında riskler meydana geldiğinde, uğrayacakları kararlar maddi olarak bu sigortalar sayesinde karşılanmaktadır. Bu şekilde de zararlar ödenmektedir. Bu sebeple zarar sigortası olarak da kabul edilebilir.

Sorumluluk sigortaları aslında malvarlığı sigortasıdır. Sigorta türlerinde, malın gerçek değeri, zararın hesaplanması noktasında oldukça önemli bir kriter olacaktır.

Sorumluluk sigortaları, zarar veren hadisenin meydana gelmesi durumunda devreye girerek, kişini şahsına, üçüncü bir kişiye verilen zararlar tazmin altına alınır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında

Tercih edilen sorumluluk sigortalarından biri de avukat mesleki sorumluluk sigortası olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuki meseleler sizlerin de bildiği gibi biraz kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu durumda kişiler kendilerini, sorunla başa çıkamayacak durumda hissettikleri zaman hukuk alanında başarılı olan kişilerden destek almak isteyeceklerdir. Avukatlar, almış oldukları hukuk eğitimi ve mesleğe tam olarak giriş yapmadan önce alınan staj eğitimi sayesinde meselelere profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşabilmektedir.

Avukatlar aslında meslekleri gereği, kişilerin menfaatlerini, karşı tarafa korumaktadırlar. Bu meslek türünün adil yargılamanın bir parçası olarak kabul edilmesi aslında, mesleğin kamu yönünü de ortaya çıkarmaktadır. Toplum nezdinde, diğer mesleklerden biraz daha farklı bir şekilde işleyişi bulunmaktadır.

Mesleki sorumluluk sigortası altında avukat mesleki sorumluluk sigortası korunmayı isteyen avukatın mesleki olarak deneyimi ve yeterliliği alanında bir disiplin sağlayacaktır. Genel olarak avukatların mesleğe başlarken avukat mesleki sorumluluk sigortası yaptırması şeklinde bir zorunlulukları bulunmamaktadır.

Bu sigorta türünde, avukatlar, mesleki faaliyetlerine devam ederken, karşılaşılabilecek hatalı eylemler sonucunda 3. şahıslardan verilen tazminatlar uygun primler sayesinde teminat altına alınmaktadır. Bu teminatlar da geniş bir şekilde poliçe içerisinde sigortalı kişiye sunulmaktadır. Geniş teminatları şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Tevkil teminatı
 • 24 ay ileri yürürlülük
 • Mesleği bırakmaya da emeklilik teminatı
 • Kayıp dokümanlar teminatı
 • Savunma masrafları teminatı
 • 5 yıl geriye yürürlülük teminatı
 • İletişim Masrafları
 • Yargı benzeri masraflar için teminatlar

Bu teminatlar içerisinde en çok merak edilen 2 teminatı şu şekilde ifade edebiliriz:

5 Yıl Geri Yürürlülük Teminatı: Bu sigorta türü içerisinde olan 5 yıl geri yürürlülük teminatı ile mesleki faaliyetlerinizi yerine getirirken, bilginiz dışında poliçe yapılmadan 5 yıl öncesine ya da poliçe varken yapılan hatalı ve kusurlu faaliyetler sebebiyle poliçe süresinin geçerli olduğu zamanda 3. şahıslar tarafından sizlerden istenen tazminat talepleri bu teminat ile karşılamaktadır.

Savunma Masrafları Teminatı: Bu teminat türünde de mesleki sorumluluk hasar talebi savunması durumunda, avukatlık ücretlerini karşılamaktadır.

Neden Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasına İhtiyaç Duyulur?

Sigorta genel olarak sizler için ne anlam ifade ediyor? Sigorta, kişinin risk durumlarında 3. şahıslara karşı maddi olarak kendini güvence altına almasına yardımcı olan bir sistemdir. Burada her sektör için mesleki sorumluluk sigortaları bulunmaktadır. Elbette avukatların bu sektör içerisinde yerleri işleri gereği biraz daha başkadır. Hizmet alanı içerisinde verilebilecek zararlara karşı, istenen teminatlar için avukatlar kendini avukat mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına almaktadır. Sözleşme süreleri içerisinde sigortalı olan kişi, üçüncü bir şahsa zarar vermiş ise, üçüncü şahsın taleplerine karşı koruma altına alınabileceğini ifade edebiliriz. Maddi tazminat ve taleplere karşı koruma altına alan bu sigorta türünde, sigorta şirketleri, üçüncü şahıslara gelebilecek zararları karşılamakla yükümlü olacağının da altını çizmek istiyoruz.

Bizler Unibro Brokerlik olarak sektör içerisinde pek çok firma gibi, müşterilerimize en kaliteli, en profesyonel ve en uygun primlerle avukat mesleki sorumluluk sigortası sunmaktayız. Ülkemizde de son dönemlerde sıkça kullanılan bu sigorta türü, pek çok avukatın kendini güvence altına almasına yardımcı olmaktadır.

Bunların dışında sigortalı olan kişilere gelebilecek hareket ve manevi tazminat talepleri de bu sigorta dahilinde teminat altına alınmaktadır.

Hangi Durumlar Teminat Dışında Kalmaktadır?

Eğer avukat mesleki sorumluluk sigortası yaptırıyorsanız, bazı riskler teminat altına alınırken, bazı risklerin teminat altına alınmayacağını sizlere belirtmemiz gerekiyor. Her şirket için farklılık gösteren teminat türleri ile ilgili ekip arkadaşlarımızdan ya da Unibro Brokerlik firmamızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Mesleki faaliyetler esnasında oluşacak aksi durumlar teminat dışında kalmakla birlikte, sigorta süresi sonrasındaki durumlar da teminat altında kalmaktadır. Örnek vermek gerekirse, alkol, uyuşturucu ya da zararlı madde kullanımı sebebiyle verilen zararlar avukat mesleki sorumluluk sigortası içerisinde teminat dışında kalmaktadır.

Zorunlu Mudur?

Ülkemizde her sigorta zorunlu değildir. Ancak özellikle ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde avukatların davalara girebilmeleri için bu sigorta türünün zorunlu bir hale getirebildiğini söyleyebiliriz. Bu sigortası olan avukatlar elbette mesleklerini yaparken kafalarında soru işareti kalmamakla birlikte, mesleklerini de güven içerisinde yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Bazı durumlarda da avukat mesleki sorumluluk sigortası müvekkiller tarafından tercih edilmektedir. Dünyada her geçen gün kullanımının yaygınlaştığı bu sigorta türü artık ülkemizde de kullanılabilen bir sigorta türüdür.

Mesleki sorumluluk sigortaları adı altında olan bu sigorta türü, aynı zamanda muhasebeci, mali müşavir, doktor, eczacı gibi çeşitli meslekler için de ayrıca yapılabilmektedir. Henüz zorunlu olmayan bu sigorta türü, Avrupa devletlerinde kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmesi beklenmektedir.

Avukat mesleki sigortası kapsamında çalışan kişinin:

 • İhmali ya da kusuru sonucunda mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirmemesi
 • Mesleki faaliyetini gerçekleştirirken, yapmış olduğu hatalar ya da ihmaller
 • Yanlış beyanda bulunması ya da hatalı ve yanıltıcı beyanlar vermesi
 • Gizliliği ihlal etmesi gibi belirtilen faaliyetler sonucunda müvekkillerin kendisinden talep edilen tazminat talepleri de teminat altına alınır.

Görüldüğü üzere son derece geniş teminatları bulunan bu sigorta türüne en uygun primler ile ulaşmak için sizleri Unibro Brokerlik firmamıza davet ediyoruz. Dilerseniz telefon numaralarımızdan ya da mail adreslerimizde de bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.