Your Content Goes HereHırsızlık ve kasa hırsızlık sigortası, banka ve ticari işletmeler ile evlerde bulunan kasalar ile kasaların içinde bulunan kıymetli eşyaların çalınması halinde sigorta ettirenin zararının poliçe limitleri dahilinde karşılanması için yapılan sigortadır.

İnsanların büyük kısmı paralarını, altın veya kıymetli taşlardan oluşan ziynet eşyalarını, hisse senetlerini, bono gibi kıymetli evraklarını ve kendilerine özel belgeleri ev veya işyerlerinde bulunan kasalarda saklarlar.

Hırsızlık ve Kasa Sigortası Hangi Durumlarda Kullanılır?

Hırsızlık ve kasa hırsızlık sigortasında rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirenin durumu derhal emniyet güçlerine bildirmesi gerekir. Emniyetin yapacağı araştırma 30 gün içinde sonuçlanmazsa veya sonuçlanır ancak sigorta ettirilen mallar bulunamazsa sigorta ettirenin zararı ödenir. Sigorta şirketi, rizikonun gerçekleştiğine dair evrakın kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde ödemeyi yapmak zorundadır.

Hırsızlık ve Kasa hırsızlık sigortasında teminat bedelini almak için, kasanın kırma, zorlama, atlama, tırmanma, anahtar uydurma, saklanma, cebir ve şiddet kullanma, tehdit etme, yaralama veya öldürme eylemleri sonucunda içinin açılarak veya tamamen çalınması gerekir. Poliçe kapsamına, sigorta yaptırırken bildirilen ve kasanın içinde tutulan her türlü mal varlığı girecektir. Ancak poliçeden sonra kasaya konan eşyalar için teminattan yararlanılamaz. Poliçeye sigorta ettirilen eşyaların miktarı, ağırlığı, markası, üretim yılı gibi tüm hususlar yazılır. Grev, ayaklanma, savaş, terör gibi durumlarda hırsızlık ve yağma riskine karşı da poliçeye ek teminat konularak hırsızlık ve kasa hırsızlık sigortasına dahil edilmesi mümkündür.

Hırsızlık ve Kasa Hırsızlığı Sigortası Teminatları Değiştirilebilir mi?

Hırsızlık eylemi kanunlarımızda suç olarak kabul edilmesinin yanında sigorta ettirenin zararını karşılamak amacıyla sigorta poliçelerine de konu olmaktadır. Hırsızlık sigortaları rizikoya göre; ticari, sivil, kasa ve taşınan para sigortası olarak farklı isimlerle düzenlenir. Kasa hırsızlık sigortası da hırsızlık sigortası kapsamında düzenlenen poliçelerdendir. Ana konusu kişi veya kurumların mal varlığı değerlerinin istekleri dışında ellerinden çıkması ve azalmasıdır. Eylemin suç olması ve failin cezalandırılması, kişilerin maddi zararını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden malvarlığı değerlerinin çalınma suretiyle kaybı halinde, hırsızlık sigortası ile kişilerin kendilerini güvenceye almaları mümkün olmaktadır. Hırsızlık sigortalarına çeşitli ek teminatlarla farklı rizikoları eklemek mümkündür.

Hırsızlık ve kasa hırsızlık sigortası teminatları ve primleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.