Her türlü motorlu kara taşıtına benzin, mazot ve gaz gibi yakıt ikmali yapan yerler olan akaryakıt istasyonları riske açık işletmeler arasında yer almaktadır. Yaptırabileceğiniz akaryakıt istasyon sigortası sayesinde yakıt istasyonları ve dahil olan yapılarda yaşanacak herhangi bir olumsuz durumda işletmenizi güvence altına alabilirsiniz.

Akaryakıt İstasyon Sigortası

Akaryakıt istasyonları gibi yer üstünde bulunan ve tüm hayati risklere açık, yakıtla dolu olması sebebi ile küçük bir tedbirsizlikle işi durma noktasına getirecek sorunlara bakarak akaryakıt istasyon sigortası poliçesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Hırsızlık gibi durumlarda da geçerli olan bu sigorta ödenen pirimin karşılığını yaşanacak her olumsuzlukla fazlası ile geri kazandıracaktır.

Risk Unsuru Yüksek İşletmeler için Sigorta Hayati Önem Taşıyor

Akaryakıt istasyon sigortası ile maddi kayıplar kısa sürede telafi edileceği için işletmenin devamlılığı adına yapılacak en önemli yatırım olarak kabul edilmektedir. Tarafların anlaşmasına bağlı olarak teminat altına alınacaklar doğal afetlerden insan hatası sonucu oluşabilecek aksiliklere kadar geniş bir yelpazede sıralanıyor.

Doğal Afet Teminatları

Akaryakıt istasyonlarında en önemli risk unsuru yangın tehlikesidir. Ayrıca yıldırım ve sel basması gibi doğal afetler sonucu yaşanabilecek sorunlar da sigorta kapsamına alınacaktır. Günde binlerce aracın girip çıktığı ve bu yüzden istenmeyen kazaların yaşanma olasılığı yüksek bu işletmelerde akaryakıt istasyon sigortası ile tüm olası sorunlar sigorta kapsama alanı içine dahil edilmektedir.

Akaryakıt İstasyonlarında Yaşanacak Kazalara Güvence

Akaryakıt istasyon sigortası genel hükümlerinde yer alan maddeler bu gibi işletmelerin karşılaşabileceği tüm sorunları içermektedir. Araç çarpması, infilak, yanlış yakıt dolumu, pompa hırsızlığı, soğutucu cihazların arızalanması sonucu ürün bozulması, yakıt pompası gibi ürünlerin arızası ve kopması yine poliçenin ana teminatları arasında bulunuyor. Ayrıca hukuki çerçeveden çıkmadan tarafların karşılıklı anlaşması ile bu teminata ek şartlar da eklenebilmektedir.

Uygun Primler ve Hızlı Çözümler

Hizmet veren tüm iş yerleri için çok önemli olan kurumsal sigortacılık hizmetleri bilhassa risk unsuru yüksek akaryakıt istasyonları için mutlaka yaptırılması gereken bir işlem olarak kabul edilmektedir. Yaşanabilecek her türlü sorunda anında hizmet ve destek almak için doğru isim ile çalışmak gerekiyor.

Unibro Sigorta Brokerliğicılık şirketi sektörün liderlerinden biri olmanın haklı gururu ile müşterilerin beklentilerini karşılamanın yanında ihtiyaç duyulduğu her an anında yanlarında olarak da sigorta hizmetinin hakkını sonuna kadar veriyor.

Ek Teminatlar ile İşletmeye Özel Sigorta Poliçesi

Akaryakıt istasyon sigortası temel teminatlara ilave olarak müşterinin beklentisine göre deprem, toprak kayması civarda yapılan kazılar sebebi ile olabilecek hasarlar, cam ve panoların kırılması ile kişisel eşyaların korunması gibi teminatlar ek poliçeye ilave edilerek ana poliçenin teminat kapsamı genişletilmektedir.

Doğru Poliçe Beyanı Doğru Tazminat

Akaryakıt istasyon sigortası yaptırırken sigortalanacak unsurların değerinin gerçek değerleri ile eşit olmasına özen göstermek tazminat aşaması için önemlidir. Sorunun gerçekleşmesinden sonra tazminatlar sigorta poliçesi üzerindeki rakamlara göre gerçekleşmektedir.

Özel Sigortacılığın Önemi

Günümüzde ticaretin en büyük aktörlerinden biri kuşkusuz özel sigortacılıktır. İşletme ve ürün teminatlarından sağlığa kadar sayısız alanda faaliyet gösteren sigorta hizmetleri yaşanması olası bir sorunun sonucunda doğacak hasarları teminatlarına dahil ederek kurumların kendilerini güvence altına almalarını sağlar.

Küçük primler ile büyük sorunların çözümüne yatırım yapmanızı sağlayan sigortacılık bilhassa ürün ve hizmet sektörü için işin devamlılığı adına güvencedir. Her gün sayısız aracın girip çıktığı ve bu sirkülasyonun bile başlı başına bir risk olarak kabul edildiği yakıt istasyonları satışa sundukları ürünler açısından da sigortalanması gereken en önemli işletmeler arasındadır.

En küçük sorundan yaşanabilecek en büyük tehlikelere kadar gerek işletmenin gerek çalışan cihaz ve insan unsurlarının korunması adına imzalanacak poliçeler yaşanması muhtemel kayıpları telafi etmenin en emin yoludur.

Sigorta Paketlerinde Avantajlı Fiyatlar

Akaryakıt sigortası ile birlikte diğer kurumlar ve kobiler için oluşturulan sigorta paketleri işletme ve sigorta uzmanları ile birlikte oluşturulan ek teminatlar ile zenginleştirilebilir. Sigortacılığın sadece sigorta poliçesi satma demek olmadığını bilen, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre en uygun poliçeyi hazırlamakla birlikte en doğru çözümler sunan Unibro Brokerlik’le hemen tanışabilirsiniz.

En Uygun Fiyat Garantisi

Tamamen güvene dayalı bir hizmet olan sigortacılık geleceği şimdiden koruma altına almak anlamına gelmektedir. Bu yüzden çalışılan isimlerin tecrübesi, dürüstlüğü ve müşteri ile diyaloğu da çok önemlidir. Risk unsurlarının yüksek olduğu işletmeler için hazırlanacak poliçede unutulan en küçük bir detay bile büyük sorunlar yaşanmasına sebep olabilir. Bu yüzden işin uzmanı kişiler ile çalışmak gerekiyor.

Kağıt üzerinde yazılı olmayan bazı dikkat gerektiren unsurları müşterinin düşünemediği detayları görebilen, doğru isimler ile çalışma konusunda iddialı ve kolaylıkları gösterebilen Unibro Brokerlik ve Sigortacılık şirketi sayesinde Akaryakıt Sigortası başta olmak üzere geleceğe güvenle bakabilirsiniz.