İş dünyasında filmi boyutlarının büyümesi ile birlikte firmaların kendi hizmet sunduğu sektörün dışında çevresel tüm sektörlere karşı sorumlulukları da büyümektedir. Tahmin edilenden daha hızlı büyümekte olan bu sorumluluk ağı ise şirketlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Sorumluluk ve risk ağlarına takılmadan ilerlemeye çalışan şirketler karar verme süreçlerinde yaptıkları en küçük hatalar sonuçlarını tahmin edemeyecekleri hasarlar ile karşılaşabilmektedir. Bu karar alma süreçlerinin merkezinde bulunan yöneticiler ve çalışanlar hatalı verilen kararlar ve uygulamalarla işletmenin mali yükümlülükleri altına girmektedir. Ayrıca mali boyutun dışında itibar kayıplarına da yol açabilen hata ve uygulamalar sonraki etapta mali problemlere de yol açmaktadır.

Unibro Brokerlik olarak firmamız Tüm sektörlerde çok hızlı bir şekilde büyüyen risklere karşı alternatif çözümler sunmaktadır. Uluslararası partnerlerimiz vasıtasıyla tüm dünya üzerinde bulunan şirketlerin sigorta planları ve risk yönetim hizmetlerini konusunda bilgilendirmekteyiz. Her geçen gün yeni bir şirket skandalı ile karşılaşmaya başladığımız bu günlerde her türlü risklerin nasıl önlenebileceği ya da telafi edileceği konusunda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Tamamen müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimsediğimiz Unibro Brokerlik’te tüm şirketlerin yaşam kalitelerini güvence altına almayı başarmaktayız.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?

Şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve imza yetkisi aranmaksızın her seviyedeki yöneticiler için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, belirtilen kişilerin yönetim görevlerini ifa ederken yaptıkları hata ve ihmaller nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlamaktadır. Açılacak davaya ilişkin savunma masraflarını da teminat altına alan yönetici sorumluluk sigortası, resmi kurumlarca söz konusu sigortalı kişiye kesilen idari para cezalarını da teminata dahil edebilmektedir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?

Günümüzde yöneticilerin maruz kalacağı risklerin artması ile birlikte yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da yer alan yönetici sorumluluk sigortası sadece Türkiye’de değil tüm dünyada geçerli olan bir sigortadır. Yönetici sorumluluk sigortası kapsamı ve teminatları şu şekildedir;

 • Rakip firmalar kardan gelebilecek tazminat talepleri,
 • Bir yöneticinin diğer yönetici hakkında açtığı dava,
 • Kreditörlerden gelen tazminat talepleri,
 • Hissedarlardan gelebilecek tazminat talepleri,
 • Resmi kurumlardan gelebilecek idari para cezaları,
 • Sigortalı aleyhine açılan dava sonucu oluşan savunma masrafları,
 • Haksız yere işten çıkarma,
 • İşyerinde taciz,
 • Haksız yere terfi ettirmeme,
 • Haksız disiplin cezası,
 • İş hukukunun ihlali,
 • Sigortalının çevre kirliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesi Nedeniyle şirketin zarara uğraması ve bu zararın Ortaklar tarafından talep edilmesi sonucu ile oluşan zararlar,
 • İflas sonucu Ortaklar ve alacaklılar arasında açılan davalar sonucunda sigortalı kişiler tarafından maruz kalınan zararlar.

Yukarıda bahsettiğimiz sorumluluklarla sınırlı kalmayan Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın kapsadığı diğer maddeler için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası Yapılır?

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin özel ve bağlılık yükümlülüğüne dayanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirketin menfaatlerini Dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek temeline dayanmaktadır. Yönetici Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 369’uncu maddesinde yer alan açıklama şu şekildedir;

“Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli 3. kişiler, görevlerine tedbirli bir yöneticinin özenli bir şekilde yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır”

Yönetici Sorumluluk Sigortası Fiyatları

Diğer poliçelerde olduğu gibi Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçelerinde de her yıl yeni fiyatlandırmalar yapılmaktadır. Bu nedenle internet üzerinden fiyat almak mümkün değildir. Oldukça hassas ve detaylı bir konu olması nedeniyle poliçe yaptıracak müşterilerimizi Unibro Brokerlik’te ağırlayabileceğimiz gibi kendi firmalarına da ziyaret gerçekleştirmekteyiz. Sorumluluk sigortaları arasında yer alan yönetici sorumluluk sigortası yaptırmayı tercih eden şirketler Unibro brokerlik firmamız ile doğrudan iletişime geçerek güncel fiyat listemizi ulaşabilirler.

Kimler Yönetici Sorumluluk Sigortası Yaptırır?

Yönetici Sorumluluk Sigortası bireysel olarak değil şirket olarak yapılmaktadır. Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektör grubuna yapılabilen Yönetici Sorumluluk Sigortası birçok küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra Vakıflar dernekler ve diğer üyelik gerektirir yani kurum ve kuruluşlarda yönetici sorumluluk sigortası yaptırmaktadır. borsada işlem gören şirketler ve ortaklar için teminat sağlayan Yönetici Sorumluluk Sigortası’nı yaptırabilen diğer kişiler şekildedir;

 • Şirkette ve bağlı ortaklarından görev yapan yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler müdürler ve çalışanlar (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil)
 • Şirketin bağlı ortaklığı bulunan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları
 • Sözleşme dönemi içerisinde emekliye ayrılan yönetim kurulu üyesi, yönetici, müdür ya da çalışan
 • Şirketin görevlendirmesi üzerine bağlı ortaklığı bulunmayan bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ( bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahildir)

Yönetici Sorumluluk Sigortası Avantajları Nelerdir?

Ekonomik büyümeye paralel artan halka arz ile birlikte şirketlerin yönetici sorumluluk sigortası yaptırmalarının en büyük avantajı prestijdir. Bunun yanı sıra birlikte iş akdinin haksız feshi ya da ihlali, her türlü ayrımcılık, taciz, bezdirme, kariyer imkanından haksız yere mahkum bırakılma veya haksız tarifi uygulamaları, mahremiyet ihlali, misillemeler ve haksız disiplin uygulamalarının önüne geçmesi gibi önemli avantajları kapsamaktadır. Özel bir ürün olan yönetici sorumluluk sigortasını almak için yeterli olabilecek başlıca avantajlar;

 • Resmi kurumlar, rakip firma, ortaklar ve diğer 3. taraflar gelebilecek talepler için savunma masraflarının ciddi rakamlara ulaşması,
 • Özel şirketlerin hissedarlarının finansal rapor ve faaliyetler nedeniyle sık sık davaya gidebilmesi,
 • İflas durumunda alacaklılar ve kreditörler gibi tarafların yöneticilerden talepte bulunabilmesi,
 • Yönetici sorumluluk sigortası ile şirketin varlıklarını ve nakdini sarsmadan sigortalılar kendilerini savunma bilmesi ve tazminatla karşılaşılması durumunda güvence altında olmaları,
 • Yöneticilerin yönetici sorumluluk sigortası sayesinde yönetim faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilmesidir.

Yöneticileri Kimler Sorumlu Tutabilir?

 • Ortaklar ve hissedarlar
 • Yabancı yatırımcılar
 • Bankalar ve kreditörler
 • Tedarikçiler
 • Şirket çalışanları
 • Müşteriler
 • Kamu kurumları ve resmi kuruluşlar
 • Tasfiye memurları
 • Rakip şirketler
 • Alacaklılar ve diğer tüm 3. şahıslar