Sigorta işlemleri birçok konuyu kapsamasından dolayı emtea blok sigortası Unibro Brokerlik firması tarafından kaliteli bir şekilde yerine getiriliyor. Emtea blok sigortası genel anlamda hayatın her alanında geçerli olan sigorta güvencesini kapsıyor. Unibro brokerlik firması da hayatın içinde olan tüm unsurlar için sigorta hizmetleri sunuyor.

Emtea Blok Sigortası için Unibro Brokerlik!

Sunulan hizmetler de sigortalı olacak kişinin menfaatlerini koruyacak şekilde sigorta sözleşmesi yapılarak talep edilen konularda güvence sağlanarak sigortalıların rahat nefes almaları sağlanıyor. Unibro brokerlik firmamızda sunulan blok sigortalardan birisi olan özel sağlık sigortası, sağlık konusunda kişilerin tüm güvencelerini sağlayarak sağlıklı bir yaşam için temel atıyor. Bu sigortada, kişilerin yaşamış oldukları çeşitli rahatsızlıklar neticesinde görecekleri tedavilere ait giderlerin Unibro Brokerlik firması tarafından karşılanması sağlanıyor.

Özellikle nüfusun gün geçtikçe artması ve kamu hastanelerinin yetersiz kalması nedeni ile Unibro Brokerlik firmasının sunmuş olduğu blok sigorta hizmetlerinden birisi olan özel sağlık sigortası birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Tamamlayıcı Sağlık Emtea Blok Sigortası

Unibro sigortanın sunmuş olduğu bir diğer blok sigortalarından birisi de tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Sigortalılar, Unibro sigorta kapsamında anlaşmalı olunan özel hastanelerde anlaşma çerçevesinde ve kriterlerde tedavi görme şansına sahip oluyorlar.

Özellikle kamu hastanelerinin yoğun olması, doktor başına düşen hasta sayısının fazla olması nitelikli tedavi hizmetlerini tam olarak yerine getirememesinden dolayı emtea blok sigortası kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak mümkün.

Unibro sigorta, poliçe dışında kalan tedavi ücretlerinin bir bölümünü bu sigorta kapsamında karşılayarak sigortalı olan kişilerin daha rahat sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. Bu sigortanın en önemli özelliklerinden birisi de SGK tarafından ödenmeyen tedaviler de devreye girerek hastaların çok daha büyük masraflar yapmasını engelliyor. Bu nedenle Unibro sigortanın sunmuş olduğu emtea blok sigortası kapsamında yararlanılan tamamlayıcı sağlık sigortası birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Filo Yönetimi Sigortası ve Özellikleri

Unibro brokerlik firması tarafından verilen emtea blok sigortası çeşitlerinden birisi de filo yönetimi sigortasıdır. Filo yönetimi sigortası genellikle kara yolu taşımacılığı ve ticari nakil aracı olarak hizmet verilen firmalara ve şahsa ait araçların park halinde ve trafikte uğrayacakları zararları tedarik etmek amacı ile oluşturulmuş bir sigorta çeşididir.

Unibro sigorta kapsamında talep eden birey ve firmalara ait araçlar filo yönetimi sigortası kapsamında değerlendirilerek olarak bir sorun karşısında zararların karşılanması esas alınıyor. Filo yönetim sigortası bazı özellikleri göz önüne alındığında kasko sigortası ile birtakım benzerlikler gösterdiği görülüyor.

Filo yönetim sigortasının en önemli özelliği kullanıcıların neden olduğu hatalardan kaynaklanan hasarları kapsamasıdır. Ancak bu sigortanın kasko sigortasından farklı olan yanı araç ile taşınan eşyaların emtea blok sigortası kapsamında değerlendirilmemesidir.

Unibro Sigorta Brokerliği Koruyucu Mali Mesuliyet Sigortası

Unibro brokerlik firmasının sunmuş olduğu bir diğer emtea blok sigortası koruyucu mali mesuliyet sigortasıdır. Bu sigortada trafik kazalarının olumsuz sonuçlarından üçüncü kişilerin etkilenmesi neticesinde üçüncü kişilerin zararlarının karşılanması esas alınıyor.

Bu sigorta emtea blok sigortası kapsamında değerlendirildiği için diğer sigortalar ile birlikte bir paket halinde sunulabiliyor. Bu nedenle koruyucu mali mesuliyet sigortası araç kullanan kişi ve firmalar için oldukça büyük önem taşıyan bir sigorta türü olarak dikkat çekiyor.

Trafik Sigortası ve Özellikleri
Unibro sigorta kapsamında ele alınan trafik sigortası emtea blok sigortası kapsamında değerlendirilen bir başka sigorta türüdür. Trafik sigortası araçlı ya da araçsız olsun trafik içinde meydana gelen hasarların karşılanmasını sağlıyor.

Araçlı bir şekilde herhangi bir kaza durumu olmasına bağlı olarak var olan zararların giderilmesi ile birlikte araçsız bir şekilde herhangi bir hasara uğrama durumunda da aynı şekilde tüm hasarların giderilmesi esas alınıyor. Trafik sigortasında ele alınan konuların başında hasara uğrayan kişinin kusurlu olmamasıdır.

Kusurlu olması durumunda trafik sigortası hizmetlerinden yararlanılamıyor. Yapılan inceleme ve tutanaklarda mağdur olan kişinin kaza risk raporunda kusursuz olduğu belirlenmiş ise bu sigorta kapsamından yararlanabiliyor.

Konut Emtea Blog Sigortası

Yasal düzenlemeler ile birlikte artık konutların sigortalı olması zorunlu hale getirildi. Sigortalı olmayan konutlar sigortalı olurken yeni yapılan konutlar da sigortalı bir şekilde kullanıma sunuluyor. Bu nedenle Unibro sigorta kapsamında konut sigortası işlemleri de kaliteli bir şekilde sunuluyor. Özellikle deprem ve herhangi bir hasar unsurunun meydana getireceği hasarlarda Unibro brokerlik firması kapsamında zararlar gideriliyor.

Yangın, sel ve doğal afet gibi istenmeyen durumlardan dolayı can ve mal kaybı gibi durumların mevcut olması durumunda bu sigorta kapsamından yararlanılıyor. Doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık gibi suç unsuru teşkil eden durumlar ile karşılanması durumunda çalınan malların değerinde karşılanması da bu sigortanın nitelikleri arasında yer alıyor.

Özellikle yaz aylarında tatile gitmek isteyen ya da bir iş seyahati için bulunduğu yerden başka bir yere gidecek olan kişiler bu sigorta sayesinde gözleri arkada kalmadan rahatça seyahatlerini ve tatillerini yapabiliyorlar. Konut sigortasında öncelikle var olan hasar ve zararlar tespit edilerek ortaya çıkan sonuca göre eski haline getiriliyor.